jaunais projekta logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

Jau aptuveni mēnesi Gulbenē norisinās Spārītes parka daļas no Blaumaņa ielas puses līdz Brāļu kapiem labiekārtošana. Mazie parka celiņi jau ir ieguvuši jaunu – grants-dolomīta maisījuma – segumu, savukārt lielā celiņa vecā seguma demontāža tiks uzsākta septembra otrajā nedēļā.

“Arī lielā celiņa segums būs grants-dolomīta maisījums. Tā malas tiks nostiprinātas ar koka apmalītēm, bet mazo celiņu malas – ar melnzemi. Pēc asfalta seguma demontāžas no lielā celiņa, tiks ņemta ārā esošā grunts, bērts šķembu maisījums. Lai neveicinātu koku bojāšanos, vietās, kur būs to saknes, ierakumi celiņā netiks veikti. Pirmajās septembra dienās, izmantojot laukakmeņus, paredzēts betonēt vietas, kur tiks izvietoti soliņi. Jāpiebilst, ka arī diennakts tumšajā laikā iedzīvotājiem pārvietošanās pa šo parka daļu būs komfortablāka, jo gar lielo celiņu un saliņā tiks ierīkots apgaismojums. Būvdarbus veic SIA “Ceļinieks 2010” atbilstoši SIA “Marten projekti” izstrādātajam būvprojektam,” stāsta Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldība vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste