makslas skolaGulbenes Mākslas skola, izglītības iestādes reģistrācijas numurs Nr. 4475902088, uzņēmumu reģistra Nr. 40900019240, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības skolotāja (profesijas kods 2320 02) amatu uz nenoteiktu laiku. Pasniedzamie mācību priekšmeti GLEZNOŠANA  (0,5 slodzes) un KERAMIKA (0,5 slodzes).

Gulbenes Mākslas skola piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • atalgojumu amatam noteikto bruto mēnešalgu 900,00 EUR par pilnu slodzi.

Galvenie amata pienākumi:

- īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” kods 20V, konkrētajos mācību priekšmetos, atbilstoši skolas prioritātēm un nozares aktualitātēm;

plānot, vadīt un analizēt savu darbu, sagatavot darbam nepieciešamo dokumentāciju;

-  attīstīt izglītojamo radošas spējas un veidot patstāvīgi domājošu personību.

 Prasības pretendentiem:

 • vidējā profesionālā izglītība mākslā vai dizainā, vai atbilstoša augstākā izglītība;
 • pedagoģiskā izglītība atbilstoša Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes mutvārdos un rakstveidā;
 • prasme strādāt organizēti, radoši un patstāvīgi;
 • prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Par priekšrocību tiks uzskatītas:

- iepriekšēja pieredze profesionālās ievirzes izglītības skolotāja darbā;

- radošā darba pieredze.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir pretendenti var iesniegt līdz 2022.gada 20. augustam:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes Mākslas skolas ,Profesionālās ievirzes izglītības skolotāja amata vakancei” Gulbenes Mākslas skola, O.Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 29477941