gerbbmpGulbenes novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009116327) atkārtoti aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā personāla speciālista (Profesiju klasifikatora kods 2423 07) amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • profesionālais bakalaurs ar profesionālo kvalifikāciju - sociālās zinātnes un/vai komerczinības un/vai tiesības;
 • pieredze un zināšanas personāla lietvedībā un personāla vadībā, kā arī dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā;
 • pieredze un prasmes darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanā, pārzināšanā un personāla procesu administrēšanā valsts vai pašvaldības institūcijās;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas plānošanas, organizatora un komunikācijas spējas, loģiskā domāšana, mērķtiecība un prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 • labas prezentācijas prasmes mutvārdos un rakstveidā;
 • spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus, augsta atbildība, precizitāte, labas saskarsmes spējas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • pieredze darbā ar elektroniskām dokumentu vadības sistēmām;
 • pieredze iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē.

Galvenie pienākumi:  

 • vadīt, pārraudzīt un attīstīt personāla vadības procesus iestādē;
 • izstrādāt iestādes personāla vadības politiku reglamentējošos dokumentus un koordinēt to ieviešanu, kā arī pilnveidot tos pēc nepieciešamības;
 • plānot, organizēt un vadīt personāla vadības projektu ieviešanu un realizāciju, kas saistīti ar iestādes personāla politikas īstenošanu;
 • izstrādāt iestādes personāla mācību un attīstības plānu un koordinēt tā izpildi;
 • izstrādāt personāla novērtēšanas kārtību un koordinēt tās procesu, sniegt atbalstu vadītājiem novērtēšanas sarunu organizēšanā, apkopot un analizēt iegūtos rezultātus;
 • sagatavot pašvaldības iestāžu vadītāju vērtēšanas procesa dokumentāciju, plānot un koordinēt vērtēšanas procesu;
 • izstrādāt priekšlikumus atlīdzības un darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidei;
 • konsultēt domes vadību, iestāžu un struktūrvienību vadītājus personāla vadības jautājumos;
 • konsultēt darbiniekus amata aprakstu, novērtēšanas, izaugsmes un apmācību jautājumos;
 • sadarbībā ar pašvaldības izpilddirektoru, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem izstrādāt darbinieku amata aprakstus, nodrošināt to aktualizāciju pēc nepieciešamības;
 • pēc iestādes vadības pieprasījuma sagatavot dažādas atskaites par plānotajiem un sasniegtajiem rezultātiem personāla jautājumos un finanšu līdzekļu izlietojumu;
 • organizēt ikgadējo darbinieku apmierinātības ar darba apstākļiem novērtēšanu.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu sākot no EUR 982,00 (30.saime, 11.mēnešalgu grupa 1.kategorija) vai EUR 1058,00 (30.saime, 11.mēnešalgu grupa 2.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pretendenti var iesniegt līdz 2019.gada 19.februārim plkst.12.00 sūtot elektroniski pa e-pastu vai pa pastu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 201.kabinets ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā personāla speciālista amata vakancei”. Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, Reģ. nr. 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64497716