ranka120Rankas pagasta pārvalde aicina darbā atslēdznieku uz nenoteiktu laiku.

Pienākumi:

  • Veikt santehnikas un remontatslēdznieka pienākumus pagasta pārvaldes objektos:

• Pagasta pārvaldē
• Jauniešu centrā
• PII „ Ābelīte”
• Kultūras namā
• Rankas bibliotēka
• Gaujasrēveļu bibliotēka
• Doktorātā
• Ūdenstornī „Ausmas”
• Ūdenstornī „Gatves”
• Ūdenstornī „RKF”
• mājās un dzīvokļos, kuri pieder Gulbenes novada pašvaldībai un atrodas Rankas pagasta pārvaldes teritorijā

  • Veikt attīrīšanas iekārtu BIO-M 30 un BIO-M 20 tehnolģiskā procesa uzraudzību, tehnisko apkalpošanu.
  • Regulāra ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apsekošana, lai savlaicīgi novērstu iespējamos bojājumus.
  • Veikt apkārtējās teritorijas sakopšanas darbus (zāles pļaušana un citi darbi atbilstoši sezonai) pagasta pārvaldes objektu apsaimniekojamajā teritorijā.
  • Veikt dažādus remontdarbus pagasta pārvaldes apsaimniekojamajos objektos.

Amata prasības:

• arodizglītība (specializēta pamatizglītība);
• vēlami kvalifikācijas pilnveides kursi atbilstoši amata pienākumiem;
• valsts valodas zināšanas;
• vēlama B kategorijas un traktortehnikas vadītāja apliecība;
• labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
• spēja organizēt darbu patstāvīgi;
• pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Piedāvājam:

• atbildīgu un dinamisku darbu,
• iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašinot zināšanas,
• Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas,

Mēnešalga sākot no EUR 466,00 (13.saime, 4. mēnešalgu grupa).

Pretendentus lūdzam pieteikties Rankas pagasta pārvaldē pie lietvedes līdz 27.05.2019. plkst.12.00.

Papildus informācija pa tālr.:26667017, pārvaldes vadītājs Māris Jansons.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

• Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
• Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, Reģ. nr. 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba