gerbbmpGulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde (Reģ.Nr.90011483240) aicina pieteikties darbā amatiermākslas kolektīva vadītāju (profesijas kods 2652 30) uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt un veidot kolektīvu;
 • rūpēties par kolektīva sastāvu, par jaunu dalībnieku uzņemšanu un to profesionālo izaugsmi;
 • plānot kolektīva darbību, deleģējot konkrētus uzdevumus un organizējot kolektīva pašpārvaldes darbu;
 • nodrošināt kolektīva darbu atbilstoši radošajai koncepcijai, rūpēties par mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 • pārdomāti izvēlēties atbilstošas grūtības pakāpes repertuāru (materiāla izpēte, atlase, jaundarbu ierosināšana u.c.), saskaņā ar valsts nozīmes, reģiona un novada kultūras pasākumu plāniem;
 • repertuāra nodrošināšanai vai citai kolektīva darbībai, sadarboties ar dramaturgiem, komponistiem, horeogrāfiem, literātiem, scenogrāfiem, kustību pedagogiem, pētniekiem utt.
 • vadīt regulārus un pilnvērtīgus mēģinājumus, pēc iepriekš sastādīta grafika;
 • plānot un īstenot kolektīva sabiedrisko dzīvi: piedalīšanos novada, reģiona un valsts skatēs, konkursos, festivālos, pasākumos, Dziesmu un Deju svētku kustībā u.c.
 • izvērtēt un pārdomāt kolektīva materiālās vajadzības, inventāra iegādi un tā uzglabāšanu;
 • apmeklēt novada, reģiona, valsts mēroga rīkotos vadītāju seminārus un sanāksmes, izmantot iespējas, lai celtu savu kvalifikāciju;
 • būt informētam par novadā, valstī notiekošajām aktualitātēm, popularizēt savu iestādi, novadu valstī un pasaulē;
 • uzkrāt informāciju par kolektīvu, sniegt nepieciešamo informāciju un pārskatu par kolektīva darbību un dalībniekiem.

Prasības:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība, vēlams dramaturģija/režijas jomā;
 • pieredze dramatiskās mākslas un/vai režijas jomā;
 • valsts valodas prasme augstākā līmenī;
 • labas pedagoģiskās, organizatoriskās un komunikatīvās spējas;
 • augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
 • iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašinot zināšanas;
 • valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas;
 • draudzīgu kolektīvu;
 • darba samaksu 3,86 eur/h pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivācijas vēstule (uz l lapas);
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • atsauksmes vai rekomendācijas (ja ir).

Pieteikuma dokumentus ar norādi “Gulbenes novada Galgauskas pagasta amatiermākslas kolektīva vadītāja vakancei” iesniegt personīgi vai elektroniski uz adresi: Galgauskas pagasta pārvalde, Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, e-pasts-  no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 28.jūnija plkst. 16.00.

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo pieteikumu izskatīšanas kārtu.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, Reģ. nr. 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 28640505