Arhitekts

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas arhitekta (Profesiju klasifikatora kods 2161 01)  amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība ar profesionālo kvalifikāciju: Arhitekts;
 • Spēkā esošs Arhitekta prakses sertifikāts;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; 
 • Ļoti labas MS Office programmu lietošanas prasmes;
 • Labas prasmes darbam ar datorprogrammām AutoCad;
 • Zināšanas par būvniecības jautājumu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • Pieredze projektēšanā;
 • Augsta atbildības sajūta, spēja koncentrēties dinamiskos darba apstākļos, ļoti labas komunikācijas, prezentācijas un sadarbības prasmes, konceptuāla un radoša domāšana;
 • Spēja strādāt intensīvos darba apstākļos;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Prasme strādāt gan patstāvīgi, gan komandā.

Galvenie pienākumi:  

 • Izstrādāt vienkāršoto ēku atjaunošanas dokumentāciju;
 • Veikt būvniecības shēmu 1.grupas ēkām izstrādi;
 • Izstrādāt vienkāršotās fasādes atjaunošanas dokumentāciju;
 • Veikt projektēšanas uzdevumu izstrādi 2. un 3.kategorijas būvju pārbūvei un būvniecībai;
 • Izstrādāt paskaidrojuma rakstus 1.grupas ēku būvniecībai.
 • Izstrādāt paskaidrojuma rakstus ēku nojaukšanai;
 • Izstrādāt paskaidrojuma rakstus ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves;
 • Sagatavot izmaksu tāmes budžeta pieprasījumiem;
 • Veikt ēku un  būvju apsekošanu, noteikt to tehnisko stāvokli, sagatavot tehniskos atzinumus, defektu aktus un tāmes.

Piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu sākot no EUR 1058,00 (51.saime, 11.mēnešalgu grupa 2.kategorija)    pārbaudes laikā pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika pirms nodokļu nomaksas līdz EUR 1309 (51.saime, 11.mēnešalgu grupa 3.kategorija)

Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pretendenti var iesniegt līdz 2019.gada 19.novembrim pulksten 16.00,  sūtot elektroniski pa e-pastu vai pa pastu Gulbenes novada pašvaldībai uz juridisko adresi Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas arhitekta vakancei”. Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64474909; 64497716.