Gerbonis mazsGulbenes novada Kultūras pārvalde, reģistrācijas numurs 40900032253, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienības “Staru kultūras nams” kultūras nama vadītāja (profesiju klasifikatora kods 1431 11) amatu uz noteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai vidējā speciālā humanitārā izglītība;
 • zināšanas un prasmes kultūras darba organizācijā (menedžmentā), organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
 • kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • prasme rakstīt un īstenot projektus;
 • svešvalodu (angļu vai krievu valodas) zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes, pašiniciatīva;
 • prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • darba pieredze kultūras jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kultūras nama darbību;
 • plānot kultūras pasākumu norises, sastādīt kultūras pasākumu plānu mēnesim, ceturksnim, gadam;
 • rūpēties par tautas mākslas un latviskās identitātes saglabāšanu, pieejamību un attīstību – organizēt, veidot un attīstīt kopā ar to saistītajām organizācijām;
 • veidot sadarbību ar masu medijiem, informējot sabiedrību par pasākumiem un aktivitātēm, nodrošināt pašvaldības mājas lapā un pagasta pārvaldes sociālajos tīklos aktuālo informāciju par kultūras norisēm Staru kultūras namā un pagastā;
 • nodrošināt, veidot un uzturēt iestāžu vizuālo tēlu noformējumu attiecīgos kultūras pasākumos un svētkos;
 • organizēt profesionālas mākslas pieejamību pagasta iedzīvotājiem;
 • nodrošināt kultūras nama saimniecisko darbību - veikt lietošanā esošā inventāra, tērpu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu, jaunu tērpu, saimniecisko materiālu un inventāra iegādi budžeta ietvaros;
 • veikt kultūras nama darba organizēšanu, vadīšanu, pasākumu plāna sastādīšanu un tā realizāciju;
 • veikt kultūras nama darbinieku (amatiermākslas kolektīvu vadītāju, tehnisko darbinieku) darba organizāciju un pienākumu kontroli;
 • rūpēties par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 • izstrādāt ikgadējo kultūras nama budžetu un pildīt to saskaņā ar apstiprināto iestādes izdevumu tāmi;
 • veikt sponsoru līdzekļu un projektu līdzfinansējuma piesaisti pagasta kultūras pasākumiem;
 • ievērot kultūras centru darbību reglamentējošus normatīvos aktus.

Piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
 • iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašinot zināšanas;
 • valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no EUR 667,00 (33.saime, 7.mēnešalgu grupa, 1.kategorija) vai EUR 692,00 (33.saime, 7.mēnešalgu grupa, 2.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

Motivācijas vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pretendenti var iesniegt līdz 2020.gada 27.janvārim pulksten 12.00, sūtot elektroniski pa e-pastu vai pa pastu uz Gulbenes novada Kultūras pārvaldes juridisko adresi O.Kalpaka ielā 60, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienības “Staru kultūras nams” kultūras nama vadītāja amata vakancei”. Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada Kultūras pārvalde informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada Kultūras pārvalde, reģistrācijas numurs 40900032253, kontaktinformācija: O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 29 350 597.