logo sporta skola2Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, reģistrācijas numurs 4471902199, aicina pieteikties darbā uz vieglatlētikas trenera (profesijas klasifikatora kods 3422 03) vietu (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam/-ei:

 • augstākā izglītība sporta zinātnēs vai pedagoģijā un C kategorijas trenera kvalifikācija;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • sporta veida apmācības metodikas un  sacensību noteikumu pārzināšana;
 • prasme strādāt ar mūsdienu sakaru līdzekļiem un informācijas tehnoloģijām (elektroniski sagatavot informāciju, dokumentus, prezentācijas u.c., saņemt un nosūtīt e-pastu, meklēt informāciju e-vidē utt.).

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt mācību treniņu un  audzināšanas darbu, nodrošināt tā savlaicīgu plānošanu, uzskaiti un analīzi;
 • organizēt izglītojamo dalību sacensībās atbilstoši mācību treniņu grupas/u darba plānojumam;
 • piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos (kursi, semināri, konferences u.c.);
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem;
 • veikt savas profesionālās darbības  pašvērtēšanu.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu sākot no 790,00 EUR  
 • darba tiesiskās attiecības uzsākt ar 2020.gada 1.septembri.

CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas var iesniegt līdz 2020.gada 15.jūlijam pulksten 16.00:

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;
 • iesniedzot personīgi Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Skolas ielā 10A, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00).

Tālrunis informācijai: 29343189.