gerbbmpGulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju kompetences centra vadītāja (profesijas kods 1330 05) amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju vai vadības jomā;
 • pieredze darbā informācijas tehnoloģiju jomā;
 • pieredze vadošā amatā vai projektu vadībā;              
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • angļu valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Eiropas Savienības  tiesību  normu,  Latvijas Republikas  normatīvo  aktu, kas saistīti ar  informācijas tehnoloģiju jautājumiem, pārzināšana;
 • prasmes patstāvīgi plānot, analizēt un organizēt darbu ar mērķi sasniegt rezultātu;
 • izcilas sadarbības, prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes;
 • prasmes pārmaiņu ieviešanā.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Informācijas tehnoloģiju kompetences centra (turpmāk – ITKC) funkciju un uzdevumu izpildi (ITKC nolikums pieejams: https://www.gulbene.lv/lv/doks/dma/378-ik);
 • izstrādāt un realizēt pašvaldības informācijas tehnoloģijas attīstības stratēģiju;
 • ieviest, uzturēt un attīstīt e-pārvaldes risinājumus un iekšējās komunikācijas sistēmas pašvaldībā;
 • izstrādāt, kontrolēt, uzturēt un atbalstīt optimālu un drošu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību;
 • plānot Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nepieciešamību, izstrādāt ar IT saistīto iepirkumu specifikāciju;
 • konsultēt Gulbenes novada pašvaldības iestāžu darbiniekus par informācijas tehnoloģijām saistītos jautājumos.

Gulbenes novada pašvaldība piedāvā:

 • iespēju strādāt draudzīgā, dinamiskā uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu sākot no 982,00 EUR (19.3.saime, 11.mēnešalgu grupa 1.kategorija)  pārbaudes laikā pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika pirms nodokļu nomaksas līdz 1309 EUR (19.3.saime, 11.mēnešalgu grupa 3.kategorija)

Motivācijas vēstuli (līdz 1 (vienai) A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas pretendenti var iesniegt līdz 2020.gada 28.septembrim pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju kompetences centra vadītāja vakancei” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;
 • Gulbenes novada pašvaldībā (pie ieejas izvietotajā slēgtajā pašvaldības pasta kastītē), Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju kompetences centra vadītāja vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64473230