Stāķu pirmsskolas izglītības iestādeaicina darbā amatā Pirmskolas iestāžu un skolu māsa ( profesiju klasifikatora kods) 2221 34 uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • medicīnas māsas  vai ārsta palīga specialitātes diploms, ārstniecības personu reģistrs, spēkā esošs izglītības iestāžu māsas sertifikāts;
 • precizitāte darba pienākumu pildīšanā;
 • teicamas komunikācijas prasmes;
 • augsta atbildības sajūta un prasme strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
 • iemaņas darbā ar datoru;
 • Izglītības iestādes ārstniecisko, sanitāri higiēnisko un ēdināšanas jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana.

Galvenie amata pienākumi:

 • bērnu medicīniskā aprūpe;
 • saslimstības samazināšanas profilakses darbs;
 • nodrošināt iestādi ar medicīnisko aprīkojumu un pirmās palīdzības aptieciņām grupās;
 • sadarbība ar ģimenes ārstiem;
 • iestādes sanitāri higiēniskā stāvokļa uzraudzība;
 • bērnu dienas ritma ievērošanas kontrole;
 • iesaistīties sabalansētas bērnu ēdienkartes sastādīšanā, ēdināšanas kvalitātes kontrole; darbs ar ēdināšanas programmu “G-VEDIS”;
 • veikt nepieciešamo dokumentāciju.

Atbildība:

 • atbild par ANO konvencijas par bērnu tiesībām, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Profesionālās izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
 • atbild par izglītības iestādes personāla un vecāku sniegto ziņu par bērniem konfidencialitāti.

Atalgojums par 0,5 slodzi (20 stundas nedēļā): bruto –368,50 EUR

Pieteikšanās amata vakancei: 

CV iesniegt elektroniski uz e-pastu staku.pii@gulbene.lv, tel.64497390 līdz 22.01.2021.