164016958 2880227022192217 8092425718027584698 o

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas būvinženiera (profesijas kods 2142 01) amatu uz nenoteiktu laiku.

 Gulbenes novada pašvaldība piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu atbilstoši kvalifikācijai sākot no 950 euro līdz 1280 euro (20.saime, III līmenis, 10.mēnešalgu grupa) vai no 1344 euro līdz 1545 euro (20.saime, IV līmenis, 12.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

 Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt būvniecības procesus Gulbenes novada pašvaldības objektos;
 • plānot visu būvobjekta īstenošanā iesaistīto pušu sadarbību;
 • kontrolēt būvniecības projektu un līgumu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
 • noteikt būvniecības metodes, materiālu atjaunošanas un kvalitātes standartus;
 • veikt būvniecības darbu izmaksu tāmes aprēķinus;
 • sagatavot pamatojošo dokumentāciju būvdarbu ieviešanas gaitā, piemēram, izmaiņu aktus, apsekošanas aktus u.c.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā profesionālā izglītība būvniecības jomā (inženierzinātnes);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām, AutoCAD vai/un citām projektēšanas programmām;
 • izpratne par būvniecības procesu organizēšanu;
 • prasme lasīt tehnisko dokumentāciju, rasējumus un shēmas;
 • prasme strādāt komandā, spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
 • vēlams Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas izsniegts būvprakses sertifikāts.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Europass formātā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas pretendenti var iesniegt līdz 2021.gada 5.maijam pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas būvinženiera vakancei” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;
 • Gulbenes novada pašvaldībā (pie ieejas izvietotajā slēgtajā pašvaldības pasta kastītē), Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas būvinženiera vakancei”.

 Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

 Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64473230.