auseklitisGulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju (darba vietas adrese: Nākotnes iela 4, Gulbene, Gulbenes novads) uz noteiktu laiku (atvaļinājuma laiku) pilnai darba likmei (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr.569);
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu;
 • spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
 • spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, ievērot konfidencialitāti un toleranci;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Amata pienākumi:

 • organizēt mācību procesu, īstenojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas;
 • plānot un vadīt rotaļnodarbības, sniegt atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
 • atbildēt par izglītojamo dzīvību un veselību, nodrošinot izglītojamo drošību;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem, grupas un iestādes personālu u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Atalgojums: 790,00 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

Amata pretendenti dokumentus (CV un kvalifikāciju apliecinoši dokumentu kopijas)
ar norādi “pirmsskolas izglītības skolotāja amata vakance” līdz 2021. gada 25.maijam var iesniegt klātienē Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”, Nākotnes iela 4, Gulbene vai nosūtot uz e-pasta adresi:

Tālrunis uzziņām: 28343709 (Iestādes vadītāja V. Pušķe)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 • Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba