Gerbonis mazsGulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši” izglītības programmas īstenošanas vietā Galgauskā aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju (darba vietas adrese: Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads) uz noteiktu laiku (no 31. maija līdz 23. jūlijam) ar nepilnu darba likmi (30 stundas nedēļā jeb 0,75 likme).

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr.569);
 • pozitīva un atbildīga attieksme pret darbu;
 • spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu;
 • prasme komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
 • spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, ievērot konfidencialitāti un toleranci;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Amata pienākumi:

 • organizēt mācību procesu, īstenojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas;
 • plānot un vadīt rotaļnodarbības, sniegt atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
 • atbildēt par izglītojamo dzīvību un veselību, nodrošinot izglītojamo drošību;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem, grupas un iestādes personālu u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Atalgojums: 592,5 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

Amata pretendenti dokumentus (kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “pirmsskolas izglītības skolotāja amata vakance” var iesniegt līdz 2021. gada 21. maijam uz e-pasta adresi: .

Tālrunis uzziņām: 27305473 (iestādes vadītāja G.Ozoliņa)