Jaungulbenes AlejasGulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas”, kas ir Gulbenes novada pašvaldības iestāde un ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, aicina darbā sociālo rehabilitētāju (profesiju klasifikatora kods 3412 02) uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt un veikt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, sekmējot un nodrošinot klienta pašaprūpes un higiēnas prasmju atgūšanu/ atjaunošanu:
 • piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas;
 • mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
 • mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.
 • sociālo prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju veicināšanu sociālā darbinieka vadībā, klientu sociālo funkciju novērtēšana.

Atalgojums: 597-721 EUR (bruto)

Prasības:

 • 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • latviešu un vēlama krievu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • prasmes darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta kā priekšrocība.

Darba vieta: sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas”, Jaungulbene, Gulbenes nov.

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00).

Piedāvājam:

 • darbu sakārtotā darba vidē;
 • atbalstu no kolēģu puses;
 • sociālās garantijas;
 • savlaicīgu un regulāru atalgojumu;
 • apmācības un seminārus;
 • kolektīvos pasākumus.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: līdz 21.05.2021.

Tālrunis saziņai: 64471224