novadsGulbenes novada Izglītības pārvalde, reģistrācijas numurs 90012350439, izsludina pieteikšanos uz Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes ,,Rūķītis”, pirmsskolas iestāžu un skolu māsas (profesijas kods 2221 34) amatu uz nepilnu slodzi (0,5 amata likme) uz noteiktu laiku.

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde ,,Rūķītis” piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”.

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam;
 • kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt bērnu dzīvības un veselības aizsardzību;
 • kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo medicīnisko dokumentāciju;
 • veikt medicīnisko dokumentu reģistru e-klasē;
 • plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
 • kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā;
 • atbildēt par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu;
 • komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas;
 • uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi;
 • popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā;
 • konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos.

Prasības pretendentiem:

 • MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir pretendenti var iesniegt līdz 2021.gada 30.septembrim pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, adresētu Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādei ,,Rūķītis”, Bērzu ielā 4B, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;
 • Gulbenes novada pašvaldībā (pie ieejas izvietotajā slēgtajā pašvaldības pasta kastītē), Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums uz Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes ,,Rūķītis” pirmsskolas iestāžu un skolu māsas vakanci”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64472139