Drukāt

novadsGulbenes novada Izglītības pārvalde, reģistrācijas numurs 90012350439, izsludina pieteikšanos uz Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes ,,Rūķītis”, pirmsskolas iestāžu un skolu māsas (profesijas kods 2221 34) amatu uz nepilnu slodzi (0,5 amata likme) uz noteiktu laiku.

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde ,,Rūķītis” piedāvā:

Galvenie amata pienākumi:

Prasības pretendentiem:

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir pretendenti var iesniegt līdz 2021.gada 30.septembrim pulksten 17.00:

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

Tālrunis informācijai: 64472139