pilsetaGulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde aicina pieteikties darbā uz pilnu darba laiku Gulbenes pilsētas pārvaldē komunālinženieri (profesiju klasifikatora kods 2149 22).

Prasības pretendentiem

 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs, vēlama saistīta ar ūdenssaimniecību vai vidi;
 • Datorprasmes un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām (MS Office, vēlams AutoCAD);
 • Iniciatīva un radoša pieeja darbam;
 • Teicamas komunikācijas, sadarbības un plānošanas prasmes;
 • Augsta atbildība un organizētība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi

 • Piedalīties tehnisko noteikumu izstrādāšanā saistībā ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
 • Uzturēt un apkalpot Gulbenes pilsētas slūžas;
 • Plānot, koordinēt un vadīt Gulbenes pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanu un darbību;
 • Uzturēt tehniskajā kārtībā Gulbenes pilsētas strūklakas;
 • Izstrādāt priekšlikumus un saskaņot ceļa zīmju izvietošanu Gulbenes pilsētas teritorijās un objektos;
 • Piedalīties Gulbenes pilsētas ūdenssaimniecības un kanalizācijas projektu un izpilddokumentācijas izvērtēšanā.

Piedāvājam

 • Profesionālos izaicinājumus;
 • Radošu, dinamisku un interesantu darbu;
 • Atbalstu profesionālajā izaugsmē;
 • Mēnešalgu no 950.00 EUR (20 saime, 10.mēnešalgu grupa 1.kategorija) līdz 1230.00 EUR (20 saime, 10.mēnešalgu grupa 2.kategorija) pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

 • Motivācijas vēstule (uz 1 lapas);
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei komunālinženieris” (Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi:  līdz 2021.gada 15.oktobrim.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi,
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informācija norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba