Gerbonis mazs

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, reģistrācijas Nr. 4401901933, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” skolotāja logopēda (profesijas kods 2352 01) amatu (0.5 amata likme) uz noteiktu laiku.

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis piedāvā:

 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • dinamisku un radošu kolektīvu.
 • Galvenie amata pienākumi:
 • apzināt bērnu valodas traucējumus;
 • plānot un veikt bērnu valodas traucējumu korekciju un profilaksi;
 • regulāri plānot un organizēt individuālas vai grupu nodarbības;
 • sadarboties ar bērnu vecākiem un grupu skolotājam;
 • atbildēt par izglītojamo dzīvību un veselību, nodrošinot izglītojamo drošību;
 • pildīt logopēda obligāto dokumentāciju.

Prasības pretendentiem:

 • pieredze darbā ar bērniem;
 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja sadarboties ar kolēģiem un vecākiem, lai veicinātu katra bērna izaugsmi;
 • prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • rekomendācijas (ja tādas ir);
 • izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021.gada 10.decembrim pulksten 17.00:

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:   ar norādi “Pieteikums uz Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes ,,Rūķītis” skolotāja logopēda vakanci”

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 26361073