Gerbonis mazs

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, reģistrācijas Nr. 4401901933, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” pirmsskolas iestāžu un skolu māsas (profesijas kods 2221 34) amatu (0.5 amata likme) uz noteiktu laiku.

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis piedāvā:

 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • dinamisku un radošu kolektīvu.
 • Galvenie amata pienākumi:
 • sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam;
 • kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt bērnu dzīvības un veselības aizsardzību;
 • plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
 • kontrolēt higiēnas prasību un epidemioloģiskās drošības  pasākumu ievērošanu iestādē;
 • analizēt ārstniecības personu sniegto informāciju par izglītojamo veselības stāvokli  ;
 • konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos.

Prasības pretendentiem:

 • Ministru Kabineta noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu   reģistrā;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • rekomendācijas (ja tādas ir);
 • izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021.gada 10.decembrim pulksten 17.00:

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:   ar norādi “Pieteikums uz Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes ,,Rūķītis” pirmsskolas iestāžu un skolu māsas vakanci”.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 26361073