1.PII logo ar nosaukumuGulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde, reģistrācijas Nr. 4401901932, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas iestāžu un skolu māsas (profesijas kods 2221 34) amatu (0.5 amata likme) uz noteiktu laiku.

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde piedāvā:

 • mēnešalgu atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem;
 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam;
 • kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt bērnu dzīvības un veselības aizsardzību;
 • atbildēt par tīrīšanas/ dezinfekcijas un paškontroles režīma aktualizēšanu un īstenošanu iestādē;
 • kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo medicīnisko dokumentāciju;
 • veikt medicīnisko dokumentu reģistru E-klasē;
 • plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
 • kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā;
 • atbildēt par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu;
 • komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas;
 • uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi;
 • popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā;
 • konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;
 • citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam.

Prasības pretendentiem:

 • Ministru Kabineta noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 • ievērot stingru konfidencialitāti;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021.gada 12.decembrim:

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:   ar norādi “Pieteikums uz Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas iestāžu un skolu māsas vakanci”

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 29469631