1.PII logo ar nosaukumu

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde, reģistrācijas Nr. 4401901932, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības sporta skolotāja (profesijas kods 2342 03) amatu (0.75 amata likme) uz nenoteiktu laiku.

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde piedāvā:

 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, bērnu vecumam un individuālām spējām atbilstošu izglītības procesu veselības un fiziskās aktivitātes jomā;
 • organizēt un vadīt sporta nodarbības un aktivitātes;
 • papildināt sportiskām aktivitātēm nepieciešamo materiālo bāzi;
 • veikt individuālo un koriģējošo darbu ar izglītojamajiem;
 • sadarboties ar kolēģiem un vecākiem, lai veicinātu katra bērna izaugsmi;
 • veikt bērnu fiziskās attīstības dinamikas izpēti;
 • plānot savu darbību un sagatavot darbam nepieciešamo dokumentāciju E-klasē;
 • popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu;
 • citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam.

Prasības pretendentiem:

 • izglītība un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu un veselīgu dzīvesveidu;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021.gada 12.decembrim:

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:   ar norādi “Pieteikums uz Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes sporta skolotāja vakanci”

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 29469631