1.PII logo ar nosaukumu

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde, reģistrācijas Nr. 4401901932, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes asistenta bērnam ar speciālām vajadzībām amatu uz noteiktu laiku līdz 2022.gada 31.maijam.

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde piedāvā:

 • atlīdzību atbilstoši likumdošanā noteiktajai minimālai darba samaksai par vienu astronomisko darba stundu;
 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt bērna aprūpi un sniegt palīdzību pašapkalpošanās un socializēšanās prasmju veicināšanā;
 • palīdzēt personiskās higiēnas nodrošināšanā, pašapkalpošanās prasmju veicināšanā;
 • palīdzēt izglītojamajam piedalīties izglītības programmas apgūšanā;
 • piedalīties ikdienas aktivitātēs pirmsskolā- pavadīt izglītojamo no telpas uz telpu; palīdzēt sagatavoties mācību darbam; pavadīt pastaigās, mācību ekskursijās, pavadīt uz nodarbībām pie iestādes speciālistiem;
 • nodrošināt izglītojamajam labklājību, atbalstu, drošību un iekļaušanos sabiedrībā;
 • papildus darbs pēc vienošanās ar izglītojamo, izglītojamā vecākiem un pedagogiem.

Prasības pretendentiem:

 • valsts valodas prasmes;
 • ievērot stingru konfidencialitāti;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021.gada 12.decembrim:

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:   ar norādi “Pieteikums uz Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes asistenta vakanci”

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 29469631