Gerbonis mazs

Sveķu pamatskola, reģistrācijas Nr. 90011546461, aicina pieteikties darbā uz Sveķu pamatskolas sociālā aprūpētāja (profesijas kods 3412 01) amatu nenoteiktu laiku.

Sveķu pamatskola piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no 627,00 EUR (39.saime, IIB līmenis, 5.mēnešalgu grupa, 2.kategorija) pārbaudes laikā pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika pirms nodokļu nomaksas līdz 721,00 EUR (39.saime, IIB līmenis, 5.mēnešalgu grupa, 2.kategorija);
 • speciālo piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku
 • pilnas slodzes darbu

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt izglītojamo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;
 • Nodrošināt izglītojamo aprūpes vai rehabilitācijas programmu īstenošanu atbilstoši plānam;
 •  Pamatojoties uz klienta funkcionālo spēju novērtējumu, identificēt jomas, kurās klientam nepieciešama palīdzība;
 • Veikt sociālās aprūpes procesa izvērtēšanu;
 • Sadarbībā ar klientu un/vai citiem starpprofesionālās komandas locekļiem sastādīt individuālu sociālās aprūpes plānu.
 • Prasības pretendentiem:
 • nepieciešama vismaz minimālā izglītība atbilstošajā jomā, (kā priekšrocība būs pieredze attiecīgajā amatā)
 • normatīvo aktu pārzināšanā attiecīgajā jomā
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, uz klientu interesēm orientēta darbība un pozitīvs darba rezultāts
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae)  Europass formātā;
 • izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021.gada 20.decembrim plkst. 11.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Sveķu pamatskolas sociālā aprūpētāja vakancei” uz adresi: Sveķu pamatskola, „Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:
 • Sveķu pamatskolā (lietvedībā, iepriekš telefoniski piesakoties, tel.29492995) „Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz plkst. 16.00) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Sveķu pamatskolas sociālā aprūpētāja vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Atlase uz vakanto amata vietu notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – darba intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Sveķu pamatskola informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 29492995