Gerbonis mazs Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90009116327, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas feldšeru-vecmāšu punkta un Ozolkalna feldšeru-vecmāšu punkta ārsta palīga/feldšera (profesijas kods 2240 01) amatu uz nenoteiktu laiku, 1,00 likmi.

 Gulbenes novada  Beļavas pagasta pārvalde piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi, iespējama tālākizglītība specialitātē;
 • patsāvīgu, elastīgu darba grafiku dienas laikā;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no 823,22 EUR ( 5.1 saime, I A līmenis, 8 mēnešalgu grupa) pārbaudes laikā pirms nodokļu nomaksas

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt primāro un neatliekamo palīdzību;
 • veikt visu vecuma grupu pacientu izmeklēšanu, veselības stāvokļa izvērtēšanu, veselības traucējumu diagnosticēšanu un aprūpi;
 • pastāvīgi veikt ārstnieciskās vai aprūpes manipulācijas (injekcijas, pārsiešanas);
 • sadarboties ar pacienta ģimenes ārstu un nodrošina pacientu ārstēšanu, atbilstoši kvalifikācijai un ģimenes ārsta norādījumiem;
 • dokumentēt aprūpes procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību ārstniecības iestādē.

Prasības pretendentiem:

 • līmeņa profesionālā augstākā izglītība (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis, ārsta palīga  kvalifikācija);
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistra (tiesīgs praktizēt kā ambulatorā dienesta ārsta palīgs);
 • ārsta palīga sertifikāts (tiesīgs praktizēt ārsta palīga  profesijā);
 • sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts;
 • valodas zināšanas (latviešu, krievu valoda);
 • prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • vadītāja apliecība B kategorijā;
 • pārzināt ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus
 • pārzināt darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klientorientēta darbība un orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, godīgums, profesionālā ētika;
 • vēlama darba pieredze pašvaldībā vai valsts darbā;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;

- motivācijas vēstule (līdz vienai A4 formāta lapai datorrakstā);

- izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2022.gada 31.janvārim pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas feldšeru-vecmāšu punkta un Ozolkalna feldšeru-vecmāšu punkta ārsta palīga/feldšera vakancei” Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldei, Avotu ielā 2, Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, LV-4409;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:
 • GN Beļavas pagasta pārvaldē (pie ieejas izvietotajā slēgtajā iestādes pasta kastītē), Avotu ielā 2, Beļavā, Gulbenes novadā  (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas feldšeru-vecmāšu punkta un Ozolkalna feldšeru-vecmāšu punkta ārsta palīga/feldšera vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Atlase uz vakanto amata vietu notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – darba intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai:26176494; 64497603.