Rankas pagasta pārvalde aicina darbā

Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. Uzņēmumu reģistrā 40900015516, aicina pieteikties darbā uz Rankas pagasta pārvaldes remontstrādnieka (profesijas kods 9313 02) amatu uz nenoteiktu laiku.  

 Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no 569,00 EUR (13.saime, III līmenis, 4.mēnešalgu grupa, 1.kategorija) pārbaudes laikā pirms nodokļu nomaksas

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt celtniecības un remontdarbus pagasta pārvaldes un apsaimniekotajos īpašumos pēc tehniskajam prasībām,
 • sagatavot darbu izpildei nepieciešamos materiālus, palīgierīces un instrumentus, ievērojot novietošanas un glabāšanas prasības atbilstoši noteiktajām normām un instrukcijām, novēršot nelielus bojājumus,
 • pēc remontdarbiem sakārtot darba vietu un sakopt teritoriju,
 • avārijas gadījumos nekavējoši par radušos situāciju ziņot pārvaldes vadītājam un piedalīties avārijas seku novēršanas darbos,
 • regulāri un savlaicīgi iesniegt pieprasījumu darbam nepieciešamo materiālu iegādei ,
 • ievērot darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus darba vietā,
 • saudzīgi izturēties pret darba devējam piederošām materiālajām vērtībām,
 • veikt citus darbus pēc saimniecības vadītāja norādījuma.

Prasības pretendentiem:

 • pārvaldīt celtniecības terminoloģiju, būvdarbu tehnoloģisko procesu darba specifiku,
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, godīgums, profesionālā ētika,
 • prasme plānot un organizēt savu darba laiku, strādāt komandā,
 • spēja rīkoties ātri un operatīvi, būt fiziski sagatavotam,
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.
 • Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;

- motivācijas vēstule (līdz vienai A4 formāta lapai datorrakstā);

- izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2022.gada 25.janvārim pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Rankas pagasta pārvaldes remontstrādnieka vakancei” Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. Uzņēmumu reģistrā 40900015516, “Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV 4416;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:
 • Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldē (pie ieejas izvietotajā slēgtajā iestādes pasta kastītē), “Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV 4416;  (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00 ) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Rankas pagasta pārvaldes remontstrādnieka vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 26667017.