Gerbonis mazsGulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Siltais” struktūrvienība “Dzērves”, reģistrācijas numurs 90010428472, aicinapieteikties darbā uz Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” struktūrvienībā “Dzērves” medicīnas māsas (profesijas kods 2221 03) amatu uz nenoteiktu laiku.

 Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Siltais” struktūrvienība “Dzērves” piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • interesantu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no 667,00 EUR bruto (5.2.saime, II līmenis, 6.mēnešalgu grupa, 1.kategorija) līdz 807,00 EUR EUR bruto (5.2.saime, II līmenis, 6.mēnešalgu grupa, 2.kategorija).

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt ārsta ordinācijas, piedalīties klientu veselības aprūpes procesā;
 • sekot klientu veselības stāvoklim;
 • veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu (enterāli, parenterāli);
 • sagatavot medikamentus un nodrošināt precīzu un drošu nozīmēto medikamentu saņemšanu;
 • veikt medikamentu norakstīšanu;
 • veidot medicīnisko dokumentāciju;
 • veikt klientu sagatavošanu ārstnieciskajām procedūrām;
 • pavadīt klientu uz medicīniskām konsultācijām, uz un no stacionāriem.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā speciālā vai augstākā profesionālā medicīnas māsas izglītība;
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta un sadarbības prasmes;
 • praktiska darba pieredze veselības aprūpes jomā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes mutvārdos un rakstveidā;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir, pretendenti/es var iesniegt līdz 2022. gada 27. maija pulksten 16.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” struktūrvienībā “Dzērves” medicīnas māsas amata vakancei” Gulbenes novada SAC “Siltais” struktūrvienībai “Dzērves”, Gulbenes novads, Daukstu pagasts, “Dzērves”, LV-4429;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 29465751