VOKĀLAIS ANSAMBLIS Tirzmalieši

Vokālais ansamblis Tirzā sācis darboties 2006.gadā. Sākumā ansambli vadījusi gan Līga Kļaviņa, gan Iveta Putniņa, bet pašreizējā vadītāja ir Inga Zomerovska. Ansamblī apvienojas 7 līdz 11 dziedātāji. Ansamblis piedalās Tirzas kultūras nama pasākumos, novada skatēs, kā arī sadraudzības koncertos citos pagastos un novados.

Panākumi skatēs: 2013.gadā I pakāpe (40 p.), 2014.gadā II pakāpe (38.6 p.), 2015.gadā II pakāpe (38 p.), 2016.gadā I pakāpe (40.17 p.). Ansamblis 2016. gadā piedalījies arī Vidzemes novadu vokālo ansambļu skatē Madonā, iegūstot III pakāpi. 2017.gada novada skatē I pakāpes diploms.

Repertuārā: ”Ceriņi”, „Ticība”, „Aiz purviem, aiz mežiem”, „Mana valoda” „Sievu ņemt nav bērnu spēle”, „Mazu brīdi pirms”, „Nokrīt migla”, „Kā tālā bērnībā”, „Enģelis”, „Ziedēj rozes, magonītes”, „Tumša, tumša tā eglīte”, Pieci vilki vilku vilka”, „Saule”, „Kas kaitēja nedzīvot”.

Kontaktinformācija  

Inga Zomerovska: 26166450,

Alda Alberte: 26954829,