„Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba,” tā 1911. gadā lugā „Indulis un Ārija” rakstīja Rainis. Šī atziņa caurvijusi veselu gadsimtu ar prieku un skumjām, iznīcību un atjaunotni, Latvijas valsts dibināšanu un valstiskās neatkarības atjaunošanu, tā kodolīgi paudusi mūsu valsts gribu, ticību saviem spēkiem un vēlmi būt brīviem.

Arī šodien mums pa spēkam ir viss, kam ticam. Raiņa citāts izraudzīts par ceļa vārdiem lielākajam notikumam mūslaiku Latvijas vēsturē – Latvijas valsts simtgadei. Valsts simtgade ir mūsu paaudzes iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, stāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.

„Es esmu Latvija” ir valsts simtās gadadienas svinību vēstījums – aicinājums un atgādinājums, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri veltījuši savu dzīvi neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, veido tās tagadni un liek pamatus rītdienai.

Simtgades norises veidotas tā, lai dotu iespēju ikvienam būt aktīvam svētku radītājiem. Programmā iekļauti gan nacionāli un starptautiski nozīmīgi notikumi, gan nozaru ministriju aktivitātes, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, vietējo kopienu un iedzīvotāju iniciatīvas.

Latvijas valsts simtās gadadienas programma aptver laiku no 2017. līdz 2021. gadam, izzinot mūsu valsts izveidē nozīmīgus notikumus un personības. Katram programmas gadam dots savs atslēgas vārds:

2017. gads – Griba. 1917. gadā Latvijas valstsgriba, veidojusies gadsimtu gaitā, iegūst konkrētas aprises.
2018. gads – Dzimšana. 1918. gads ir lielo pārmaiņu gads, kad uz bijušo impēriju drupām Centrāleiropā un Austrumeiropā rodas jaunas valstis, arī Latvija.
2019. gads – Varonība. Latvijas Republika tiek dibināta Baltijas landesvēra un lielinieku karaspēka ielenkumā un 1919. gadā izcīna uzvaru Brīvības cīņās.
2020. gads – Brīvība. Latvija apgūst parlamentārisma pieredzi; tiek ievēlēta Satversmes sapulce un pirmais Valsts prezidents.
2021. gads – Augšana. 1921. gadā Latvijas Republika pastāv gan de iure, gan de facto un tiek uzņemta tālaika lielākajā politiskajā organizācijā – Tautu Savienībā.

Latvijas valsts simtgades pasākumi norisinās vairāku mēnešu garumā. Visu aktivitāšu saraksts pieejams www.lv100.lv.

Latvijas valsts simtgades svinību koordinators Gulbenes novadā Svens Renemanis, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākais konsultants, t. 26368955, e-pasts: .

Informāciju sagatavoja Dārta Dīvāne,
Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas konsultante kultūras jomā