spilv18012018. gads ir Latvijas simtgade, tādēļ jau 2017. gada septembrī arī Sveķu internātpamatskolas skolēni, sanākot kopā, vienojās, ka vēlas izveidot ko īpašu. Radās ideja par 100 spilventiņiem. Ļoti čakli visi ķērās pie darba, veidoja skices, pina pīnītes. Par dzijām tika uzrunātas zemnieku saimniecības „Lauksaimniecības skola 18” un „Rugāji”, jo abas saimniecības nodarbojas ar aitkopību Jaungulbenē. Saimniecību īpašnieces Sarmīte Lāce un Ilva Šimone labprāt piedāvāja dziju. Tā kā saimniecībā „Rugāji” nodarbojas arī ar adīšanu un ir adāmmašīnas, tad saimniecības īpašniece un arī Sveķu internātpamatskolas skolotāja S.Lāce no nodarbībām brīvajā laikā mācīja audzēkņus adīt uz adāmmašīnām arī spilvendrānas. Tas nebija sarežģīti, jo bija jāada taisni gabaliņi.

Trīs nedēļas norisinājās adīšanas maratons, un skolēni brīvajā laikā adīja un tamborēja ziedu, koku, gliemežu u.c. aplikācijas. Kā čaklākās no meitenēm var minēt Sintiju Bisenieci (ziedu motīvi), Evitu Pētersoni (kvadrātiņi, pīnītes), Tatjanu Pudniku (ziedu motīvi), Nadeždu Grigorjevu (skaras, gliemezīši) un Jeļenu Hardinu (koku stumbri, kvadrātiņi). Uz adāmmašīnas spilvendrānas visčaklāk adīja Evita Pētersone un Aleksejs Trofimovičs.

Mūsu sarūpētie spilventiņi ar dekoratīvajām spilvendrānām būs apskatāmi martā  Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, kur izstādi ierīkot laipni piekrita tā vadītāja Valda Vorza.

Daļa no izgatavotajiem spilventiņiem Latvijas simtgades ietvaros tiks dāvāti zemnieku saimniecības „Rugāji” sadarbības partnerim – Rīgas Neredzīgo Pansionāta iemītniekiem, kā arī sociālās aprūpes centram „Siltais” Līgo pagastā, Gulbenes sociālās aprūpes centram un VSAC „Latgale” Litenes filiālei.  Daži darbiņi tiks atdāvināti arī centīgākajiem adītājiem un tamborētājiem no Sveķu skolas.

Pārējiem spilventiņiem tiks rasts pielietojums skolas Sajūtu telpā.

Sveķu internātpamatskolas skolotāja S.Lāce