28. oktobra agrā rītā Gulbenes novada skolu un pirmsskolu mūzikas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestādi, kurā mūzikas pedagoģe ir ļoti radoša, aktīva, sava darba profesionāle, daudzu dziesmu un CD autore Lolita Sauliete.  Mums piebiedrojās  arī brīvprātīgās jaunietes no Spānijas un Vācijas.

lasma

Vērojot mūzikas nodarbību topošajiem pirmklasniekiem, vēlreiz pārliecinājāmies, cik svarīgi ir mazajam cilvēciņam apgūt visas nepieciešamās prasmes rotaļājoties. Cik vajadzīga un ļoti svarīga ir radoša un profesionāla  muzikālā darbība pirmsskolā, kur var paust  emocijas, sajūtas, kā arī visam līdzās prast izpildīt precīzas muzikālas darbības. Dzirdējām kā  skolotāja profesionāli strādā ar balsi, uzsverot  atbilstošā diapazona nozīmi,  aicinot mūzikas skolotājus fonogrammas lietot tikai prasmīgi apgūtos materiālos. Diskutējām par atbilstoša repertuāra izvēli pirmsskolā un sākumskolā.

lasma1

Bija prieks satikt bijušos gulbeniešus, kuri šobrīd strādā šajā iestādē. Sevišķi atzinīgus vārdus no mūziķes izpelnījās grupas skolotāja, kura piedalījās atklātajā vērojumā un bija liels atbalsts gan bērniem, gan Lolitai.

Pēc ekskursijas pa izglītības iestādi un kopīgām pusdienām  arī paši mūzikas skolotāji radoši muzicēja, pilnveidojot savas prasmes aktīvā mūzikas klausīšanās  formās, dziesmu ilustrācijās, muzikālās  un radošās rotaļās, instrumentu spēlē, tādejādi gūstot ne vien profesionālus atzinumus, bet arī ļoti jauku emocionālo baudījumu mūzikas pavadījumā.

Vakarā visi kopā apmeklējām Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kas atvērts apmeklētājiem pēc skaistās restaurācijas.

Mājupceļā kolēģes apmainījās viedokļiem par pieredzēto, kā arī pārrunāja nākotnes ieceres. Gaidīsim Rīgas kolēģus ciemos pavasarī. Liels paldies par atbalstu Gulbenes novada domes  Izglītības, kultūras un sporta nodaļai!

Kolēģu vārdā
Lāsma Lapkaša
Gulbenes 1. PII mūzikas skolotāja