loteszeme

Viens no skolēnu motivēšanas veidiem ir ekskursija. Arī šajā mācību gadā SIA “Gaujas koks” finansēja transporta izdevumus ekskursijai Stāķu pamatskolas labākajiem skolēniem mācībās un ārpusstundu darbā.

Decembra vidū, spītējot lietum, Stāķu pamatskolas skolēni devās meklēt dzīvesprieku, krāsas Lotes zemē Igaunijā.

Ieradušies Izgudrotāju ciemā, bērni un jaunieši iejutās animācijas filmu varones Lotes un viņas draugu pasaulē. Ikvienam bija lustīgi. Kāds aizrāvās piparkūku garnēšanā, rāpās tornī, vizinājās uz lielā krēsla Lotes mājā, kāds planetārijā nodevās visuma pētīšanai. Cits ciema stadionā kopā ar tēvu Mati un bailīgo zaķi iesaistījās netradicionālās sporta aktivitātēs, cits Bruno mājā pētīja multfilmu ainu maketus un darbināja mūzikas mašīnas. Neviens neaizmirsa spēlēt teātri uz lapsas Džovanni mājas teātra skatuves un izmēģināt savas spējas un prasmes piedzīvojumu takās. Īsts izgudrotāju ciems, kur laiks aizritēja kā karuselī.

Lote bija ne tikai jautra, bet arī viesmīlīga un atvadoties pasniedza karstu tēju ar pīrādziņu, kas ekskursantus sildīja tālākajos Igaunijas ceļos.

Apmeklējām Tehvandi olimpisko stadionu, slēpošanas torni Otepē. Iepazināmies ar pasaules augstākā līmeņa profesionālā sporta bāzēm - slēpošanas un biatlona stadioniem.

Skolēnus pārsteidza 1,5 km dabīgā sniega slēpošanas, 7,2 km roller slēpošanas trase. Lielākais piedzīvojums bija kāpiens 90 metru augstajā tramplīnlēkšanas kalnā.

Stāķu pamatskolas skolēni par interesanto ekskursiju uz Igauniju pateicas Stāķu attīstības biedrībai, SIA “Gaujas koks”, fantastiskajam gidam Mārim Čakaram, ekskursijas plānotājiem Elēnai Obrumānei un Dailim Kadilim.

Direktore Diāna Šķēla