Attēls

Lai izprastu mūsu valstij nozīmīgus vēstures notikumus, Stāķu pamatskolas skolēni iesaistījās barikāžu atceres pasākumos. Jau trīs janvāra nedēļas dzīvojam ar atmiņām par barikāžu laiku – par apbrīnojamo cilvēku drosmi, kopības spēku, kas vienoja brīvībai.

Ar Barikāžu muzeja atbalstu 14. janvārī vecāko klašu skolēni noskatījās filmu “Mans barikāžu stāsts”, sākumskolas skolēni – animācijas filmu “Barikādes”. 5. februārī 5. klase ekskursijas laikā apmeklēs nodarbību barikāžu muzejā.

21. janvārī skolas aktu zālē skolēni tikās ar barikāžu dalībniekiem: Ilzi Mezīti, Aivaru Puniņu, Viktoru Podziņu, Edgaru Stepānu, Juri Duļbinski un klausījās sava novada cilvēku stāstos par barikāžu laiku. Pēc tikšanās skolēni apmeklēja barikāžu atceres pasākumu Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja pagalmā. Zemessargu lāpu un ugunskura liesmu ieskauti, malkojot tēju izbaudīja patiesu barikāžu laika noskaņu.

No 18. – 22. janvārim aktu zālē varēja apskatīt Stāķu ciema bibliotekāres sagatavotu izstādi “Barikādēm - 25”. 22.janvārī 18.00 skolas zālē interesentiem bija iespēja skatīties dokumentālo filmu ‘Ivāns”.

E.Obrumāne