100 Piektdien, 22. janvārī, ir pienākusi, ilgi gaidītā un izsapņotā diena mūsu grupiņā-100. darba diena! Šai dienai mēs gatavojamies jau no 1. septembra-katru darba dienu krājot glāzē pa vienam salmiņam, kurus cītīgi skaitījām. Mūsu mērķis bija caur rotaļu iemācīties un saprast kā rodas ‘’vieni’’, ‘’desmiti’’ un visi 100!

Vēl bija dots uzdevums bērniem kopā ar vecākiem sakrāt 100 lietas.

Mīļie vecāki, paldies Jums par atsaucību un sadarbību!

100. dienas pasākumā veidojām izstādi no bērnu atnestajām lietām, kuras bērni paši prezentēja. Bija sakrāti un atnesti dažādi priekšmeti un mantas-pogas, konfekšu papīri, mīkstās rotaļlietas, kinderolu rotaļlietas, matu gumijas, seno laiku monētas, kā arī zirņi, pupiņas, makaroni, griķu graudi. Bija arī konfektes, kellogs pārslas, kā arī papīra lapas krāsošanai. Vērojām un salīdzinājām ,cik daudz izskatās, piemēram 100 mīkstās rotaļlietas un 100 griķu graudi.

Atelpai kopā ar mūzikas skolotāju Rutu bijām iemācījušies dziesmu par simtkāji.

Pasākuma gaitā gatavojām katrs savu ‘’sapņu ķērāju’’, lai visi labie sapņi piepildās, bet sliktie bēg projām. Vēl tikai kopēja bilde un nobeigumā ‘’Enerģijas deja’’, lai spēks jauniem darbiem.

Grupiņā baudījām iestādes sarūpēto svētku kliņģeri, rotaļājamies un dalījāmies ar savām 100 dienu mantām.

Tā diena pagāja jaukā un pozitīvā noskaņā!

Sagatavošanas grupas skolotājas Nora un Līga