27.janvārī Lizuma vidusskolas kolektīvs viesmīlīgi un sirsnīgi sagaidīja kolēģus no novada skolām, dāvājot gan skaistu pašdarinātu piespraudi, gan savu pieredzi klases stundu vadīšanā, vērošanā un vērtēšanā, gan ideju par blogu izmantošanu ikdienas darbā.

Bija iespēja vērot šādas stundas: 2.klasē “Simboli un tradīcijas ģimenē un skolā – bērna piederības izjūtas veidošana” (skolotāja Ārija Fijala), 8.klasē “Katrs cilvēks veido vēsturi” (skolotāja Vaira Briede), 11.klasē “Personīgi - Barikādes” (skolotāja Inga Kadile). Milzīgs paldies kolēģēm gan par vēlmi dalīties, gan par pozitīvajām emocijām, gan par kādu ideju darbam!

21.gs.skola nav iedomājama bez tehnoloģiju lietojuma mācību procesā. Novada skolotāji mācās, gūst pieredzi, izmanto sava darba organizēšanā. Nosacīti jaunāka dvesma IT jomā skolu dzīvē ir blogu ieviešana. Lizumā guvām ierosmi, ka blogs var kalpot par “pielikumu” skolas mājaslapai, blogs var būt sava veida klases dzīves hronika elektroniskā formātā – ar tajā ievietoto informāciju ērti iepazīties visiem, kuriem pieejams interneta pieslēgums (tādējādi arī vecāki operatīvi ir lietas kursā par dažādām klases aktivitātēm). Paldies Ingai Sebrei un Inesei Dambei iedvesmošanu, ierādīšanu un pamācīšanu!

Jāteic, ka skolotāja un skolēna mijiedarbība kaut ko rada – vai nu prieku un gandarījumu par kopā būšanu, vai vēlmi izzināt un sapratni par pasaules kārtību, vērtībām, vai kaut ko, kas katram ir īpašs un piederošs. Vai piederības sajūtu….Lizuma vidusskolā izbaudījām šo mijiedarbību. Vēlreiz paldies visiem (skolotājām, skolēniem, virtuves darbiniekiem) un it īpaši skolas direktorei Irēnai Ābeltiņai!

Iveta Zvaigzne,
Gulbenes novada skolu direktoru 
vietnieku/klašu audzinātāju MA vadītāja