5.februārī Gulbenes novada domē uz tikšanos ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Andi Caunīti ieradās Gulbenes novada skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

Tikšanās laikā skolēni veidoja vizītkartes par savu pašpārvaldi, pastāstīja, kādas aktivitātes organizē. Savukārt turpinājumā diskutēja par trīs tēmām – komunikācija ar skolotājiem, skolotāji – atbalsts pašpārvaldes darbā; nepieciešamie uzlabojumi skolā; komunikācija ar sabiedrību (skolas iekšā komunikācija, sociālie tīkli u.t.t.).

Plānots, ka līdzīgas pašpārvalžu pārstāvju tikšanās varētu notikt regulāri.

Šajā reizē sanāksmē piedalījās: Gulbenes 2.vidusskolas, Gulbenes vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Lizuma vidusskolas, Galgauskas pamatskolas, K.Valdemāra pamatskolas, Stāķu pamatskolas un Rankas pamatskolas skolēmi.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste