5.februārī Druvienas pamatskola uz kopīgu Meteņu svinēšanu aicināja novada 1., 2.klašu skolēnus un viņu skolotājas. Kopumā pasākumu apmeklēja  80 dalībnieki no 10 novada skolām.

Kas tas Metenis tāds ir, ko viņš met, ko izjoko, kā jautrojas – bērni uzzināja, klausoties skolotājas Daces stāstos. Bet drīz vien sākās jautras Meteņu rotaļas un danči, kuros visi bērni iesaistījās ar lielu prieku un aizrautību. Danču soļus ciemiņiem ierādīja Druvienas skolas folkloras pulciņa dalībnieki. Kad gana bijām izdancojušies, devāmies skolas pagalmā, lai kārtīgi izlielītos un saņemtu Meteņa miezienu un saldās Meteņa pogas.

Caur egļu zaru vārtiem devāmies pie ugunskura, kur mūs gaidīja vēl viens rituāls – veco kaulu dedzināšana. Metot niedru kūlīšus ugunskurā, līdzi iemetām visas sliktās domas, blēņas, viltībiņas, lai šis gads veiksmīgāks. Pēc tam skolas parkā bērni varēja priecāties spēlēs “Diena un nakts”, “Ripu sišana”, “Maisu mešana”, “Lekšana maisos”, “Maisu cīņas”, “Jautrā stafete”.  Meteņa cienasts bija godam nopelnīts!

Druvienas skolas skolēni un skolotāji šo pasākumu organizēja ar prieku, jo vienmēr esam bijuši atsaucīgi padalīties ar citiem savās tradīcijās un latviskās dzīvesziņas vērtību tālākdošanā.

Paldies novada skolām par atsaucību un kopīgu prieka radīšanu!

Druvienas pamatskolas direktore
Velga Černoglazova