Deep Silence

20.februārī Cesvainē norisinājās Valsts izglītības satura centra organizētā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla/konkursa „No baroka līdz rokam” reģionālā skate, kurā Lejasciema vidusskolas vokāli instrumentālā grupa "Deep silence" ieguva I pakāpes diplomu jaunākajā grupā un iespēju piedalīties finālkonkursā Rīgā 14.aprīlī.

Grupas sastāvā uzstājās solisti Artis Gailis, Paula Ivanova, mūziķi Linda Ļapere, Dāvis Elmārs Mellis, Anete Liepiņa un Renāte Einberga. Vokāli instrumentālo grupu vada skolotājs Juris Ivanovs.

Vecākajā grupā skatē piedalījās Gulbenes vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis “DATL” (vadītājs Guntars Mednis), kurš arī ieguva I pakāpes diplomu.

Konkursa mērķis ir bērnu un jauniešu vidū popularizēt vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālās mūzikas žanru, kā arī profesionāli novērtēt izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu sniegumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste