lasa 1.martā ģimnāzijā notika novada skolēnu pētniecisko darbu aizstāvēšana. Šajā mācību gadā ZPD “raža” novada mēroga lasījumos mērāma un sverama 13 darbos. Lasījumos piedalījās četru novada skolu skolēni – no Lizuma vidusskolas, Gulbenes 2. vidusskolas, Gulbenes vidusskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas.

Skolēni veidojuši darbus par interesantām un aktuālām tēmām. Vērtīgi, ka pratuši formulēt ieteikumus, ko uzlabot un mainīt, risinot konkrētu situāciju vai problēmu. Piemēram, Zanda Maltauniece (GNVĢ) ierosināja, kā veiksmīgāk ievietot informāciju par skolu sociālajos tīklos. (Darba tēma – “Sociālais mediju mārketings – iespēja skolai”, darba vadītāja – skolotāja Aiga Vagule). Par drošību interneta vidē rosināja domāt Jānis Upenieks (Lizuma vidusskola), īpaši uzsverot vecāku kontroli un atbildību par to, kādus interneta lietotāja paradumus viņi ieaudzina savā bērnā. Par skolām aktuālu tēmu – skolēnu formas ieviešanu - savu darbu veidojusi Aiva Kozlovska (Gulbenes 2. vidusskola), darba vadītāja skolotāja Iluta Podziņa. Darbā iekļauts vērtīgs ieskats skolēnu formas vēsturē gan Latvijā, gan Gulbenes 2. vidusskolā. Patīkami, ka jaunieši atbalsta un pauž viedokli, ka skolēnu formas ir vienojošs elements visai skolai. Veselīgu pusdienu nozīmi skolēnu uzturā savā darbā centies uzsvērt Ritvars Sebris (Lizuma vidusskola), iespējams, tieši Ritvara mudināti, skolasbiedri neveselīgās uzkodas aizstās ar veselīgām pusdienām. Par to, kā ar fizioterapijas vingrojumiem iespējams uzlabot veselību, darbu veidojusi Lelde Ziemele (Gulbenes vidusskola), darba vadītāja Iveta Zvaigzne. Katram cilvēkam ir atšķirīgs sāpju slieksnis, par to Lizuma vidusskolas skolēna Reiņa Beitika darbs “Sāpju paciešana”. Pozitīvas emocijas raisīja Nadīnas Mednes uzstāšanās par tēmu “Kanisterapija Latvijā. 1. līmenis – sastapšanās ar suni”, darba vadītāja – sociālais pedagogs Arta Katane. Aktuālu tēmu – “Nodokļu izmaiņu ietekme uz mājsaimniecību ienākumiem” pētījis Hārdijs Nogobods (GNVĢ), darba vadītāja skolotāja Simona Sniķe. To, kādi apstākļi veicina jauniešu uzņēmējdarbību, pārliecinoši skaidroja Ulla Zaķe un Viktorija Kuļikova (GNVĢ), darba vadītāja Simona Sniķe. Skolnieces savā darbā formulējušas ieteikumus skolēniem aktīvāk darboties Skolēnu mācību uzņēmumos un skolām aktīvi iesaistīties JA Latvija programmā. Lizuma vidusskolas skolniece Vanda Jurita Bariņa savā darbā mēģinājusi noskaidrot vīrišķības mainīguma izpratni latviešu literatūrā no R. Blaumaņa līdz mūsdienām, darba vadītāja skolotāja Inga Kadile. Darbu vēstures jomā (“Formula Regiminis”) veidojusi Gulbenes 2. vidusskolas skolniece Barba Poda, darba vadītāja Aivija Grīnberga. Lizuma pagasta centra dīķu ūdens ķīmisko sastāvu novērtējis Edijs Rukmanis, darba vadītāja Inese Dārziņa (skolotājai Inesei īpašs padies, jo vadījusi četru darbu izstrādi). Edija pētījums, iespējams, būs noderīgs arī turpmākā mācību procesā, kā arī priecēja raits stāstījums un pamatīga iedziļināšanās tēmā. Inženierzinātņu jomā darbu “Elektromobilis kā nākotnes alternatīva” veidojis Kārlis Sudrabs (GNVĢ), darba vadītājs Dzintars Ziediņš.

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Šobrīd skolēni gatavojas pārstāvēt novadu Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē 18. martā Valmierā.

Skolotāja Maija Skopāne