3.martā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā norisinājās bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkurss “Balsis”.

Šoreiz konkursā piedalījās septiņi ansambļi: Gulbenes 2.vidusskolas 1.klašu, 3.klašu, 4.-6.klašu vokālie ansambļi (vadītāja Ligita Jarusova-Plešanova), Gulbenes vidusskolas 1.-2.klašu un 5.klašu vokālie ansambļi (vadītāja Iveta Āboliņa), Gulbīša vidusskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis (vadītāja Iveta Golovača), Galgauskas pamatskolas 5.-9.klašu vokālais ansamblis (vadītāja Vita Poiša).

Katrs ansamblis izpildīja divas dziesmas: kultūrvēsturiskā novada latviešu tautas dziesmu a cappella unisonā un brīvas izvēles dziesmu. Patīkams sniegums, kopiespaids pozitīvs, skanējums neforsēts, brīvs, dziesmas izvēlētas atbilstoši ansambļu dalībnieku iespējām. Tomēr daudz neizmantotu iespēju satura atklāsmē, frāzējuma veidošanā, dinamikas pielietojumā, atšķirīgu krāsu meklējumos.

Vidzemes vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2016” Gulbenes novadu jaunākajā grupā pārstāvēs Gulbenes 2.vidusskolas 3.klašu ansamblis, bet vidējā grupā – Gulbenes vidusskolas 5.klašu vokālais ansamblis.

Dalībniekus vērtēja žūrija – Laura Anže, Gulbenes novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja; Māra Mezīte, Gulbenes Mūzikas skolas direktores vietniece mācību darbā; Baiba Muceniece, Gulbenes novada domes Izglītības kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe.

Šogad konkursam aprit 10 gadi. To organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām.

Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas un akustiskās muzicēšanas prasmi, viņu skatuvisko pieredzi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu.

Gulbenes novada vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2016” vērtēšanas rezultāti

Nr. Kolektīvs Vecuma grupa Dalībnieku skaits Vadītājs/a Vidējais punktu skaits Pakāpe Izvirzīts uz 2.kārtu
1. Gulbenes 2. vidusskolas 1.klašu vokālais ansamblis jaunākā 8 Ligita Plešanova-Jarusova 37,5 II  
2. Gulbenes vidusskolas 1.-2.klašu vokālais ansamblis jaunākā 12 Iveta Āboliņa 40,75 I  
3. Gulbīša vidusskolas vokālais ansamblis jaunākā 11 Iveta Golovača 38,00 II  
4. Gulbenes 2.vidusskola vokālais ansamblis jaunākā 8 Ligita Plešanova-Jarusova 42,00 I *
5. Gulbenes vidusskolas 5.klašu vokālais ansamblis vidējā 7 Iveta Āboliņa 41,75 I *
6. Gulbenes 2. vidusskolas vokālais ansamblis vidējā 12 Ligita Plešanova- Jarusova 41,5 I  
7. Galgauskas pamatskolas 5.-9.klašu ansamblis vidējā 10 Vita Poiša 39,5 II  

Baiba Muceniece,
Gulbenes novada domes Izglītības kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe, žūrijas komisijas locekle