Erasmus+ projekts “Eiropas jaunieši Eiropas Savienības robežvalstīs” apvieno piecas skolas – pa vienai no Itālijas (Sardīnija), Norvēģijas (Hammerfesta), Turcijas (Adana), Lielbritānijas (Šetlandu salas, Skotija) un Latvijas (Gulbene, Gulbenes novada valsts ģimnāzija).

Projekta galvenais mērķis ir palīdzēt ES robežvalstu jauniešiem karjeras izvēlē un mācīt saskatīt dotās iespējas katra dzīves vietā, pilnveidot sadarbību starp uzņēmējiem un skolu jauniešiem.

Katrā no dalībvalstīm jaunieši tiek iepazīstināti ar vadošajām rūpniecības nozarēm un to perspektīvu tajās, tiek apmeklēti uzņēmumi, notiek tikšanās ar uzņēmējiem un praktiskas nodarbības. Notiek diskusijas par vietējo resursu izmantošanu: Norvēģijā – naftas ieguve un zivsaimniecība; Turcijā – saules enerģijas izmantošana; Itālijā – derīgo izrakteņu ieguve un olīveļļas ieguve; Skotijā – gāzes ieguve un zivsaimniecība; Latvijā – kokapstrāde.

“Projekts ir sapulcējis valstis no visām Eiropas debess pusēm. Viens no mūsu uzdevumiem ir izpētīt un akcentēt to, kādas ir karjeras iespējas ne tikai Eiropas centrā, bet arī tās nomalē. Esam jau viesojušies Turcijā, kur tuvāk iepazinām saules bateriju izmantošanu un darbību, Skotijā daudz uzzinājām par zivsaimniecības nozari, Itālijā – par olīvu audzēšanu līdz eļļas ieguvei. 20.-27.februārī projekta dalībvalstis uzņēmām Latvijā, Gulbenē, kur rādījām un stāstījām vairāk par kokapstrādes jomu. Nākamā tikšanās plānota maijā, kad dosimies uz Norvēģijas Ziemeļiem. Tur plānots apmeklēt naftas ieguves platformas Barenca jūrā,” stāsta Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja, projekta koordinatore Aleksandra Birkova.

Nedēļu ilgās vizītes laikā ārvalstu viesi piedalījās nodarbībās par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Bija iespēja uzklausīt teoriju un darboties praktiski; diskusijās par migrācijas un bēgļu tēmām salīdzināja šo problēmu cēloņus un sekas; apmeklēja vairākus Gulbenes novada kokapstrādes uzņēmumus, kur iepazina kokrūpniecības nozari no sākuma līdz gatavam produktam – SIA “Konto”, SIA “Latgran”, SIA “Avoti SWF”, SIA “Vasks”.

“Mēs pabijām arī Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālajā struktūrvienībā, kur sagatavo mežistrādes speciālistus, organizējām vairākas aktivitātes, kuru ietvaros jaunieši un skolotāji iepazinās ar Gulbenes pilsētu un latviešu tautas kultūru. Latviešu dziesmas un dejas mums palīdzēja mācīt grupa “Dārdi”. Druvienā mums parādīja, ko vēl var gatavot no koka, piemēram, kokles. Kopumā mēs uzņēmām 36 dalībniekus, kuri dzīvoja viesģimenēs. Vēlos pateikt paldies ikvienai ģimenei, kas uzņēma viesus, kā arī uzņēmējiem, kuri atvēra sava uzņēmuma durvis,” piebilst A.Birkova.

Vizītes noslēgumā ārvalstu delegācijām bija iespēja iepazīt Rīgu, apmeklējot Saeimu, Latvijas Universitāti, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vecrīgu.

Uz Norvēģiju maijā no Gulbenes dosies divi skolotāji un septiņi skolēni.

Erasmus+ projekts tiek realizēts no 2014. līdz 2016.gadam.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste