Novadā jau par tradīciju ir kļuvuši 7.-9. klašu pētniecisko darbu lasījumi, uz kuriem aicina Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa.

Foto

Šogad tika prezentēti 3 darbi: Megijas Sirmules “Manas dzimtas vēsture”, Litas Dīces “Cilvēka dzimšanas laika ietekme uz viņa dzīvi”, Leldes Jēgeres “Virānes pagasts Latvijas Republikas laikā”.

Visi darbi rakstīti ar patiesu ieinteresētību un iedziļināšanos izvēlētajā tēmā, katra no runātājām zināja stāstīt vairāk un plašāk nekā pētniecisko darbu lasījumiem iesniegtajā materiālā. Vērtējot darbus, par labāko tika atzīts Leldes Jēgeres “Virānes pagasts Latvijas Republikas laikā”.

V.Vilde