Viens no sarežģītākajiem un grūtākajiem mācību priekšmetiem skolā ir matemātika. Lai sekmīgi apgūtu matemātiku, nepieciešama loģiskā domāšana, spēja spriest, analizēt, izdarīt secinājumus. Īpaši grūts šis mācību priekšmets ir skolēniem ar speciālām vajadzībām. Šiem skolēniem būtiski iemācīt saskatīt matemātikas pielietojuma iespējas ikdienas dzīvē, veidot prasmi stundās apgūtās matemātikas zināšanas pielietot praktisku sadzīves uzdevumu risināšanā. Lai veicinātu interesi par matemātiku, motivētu skolēnus šī sarežģītā priekšmeta apguvei, martā Palsmanes speciālajā internātpamatskolā notika pirmā republikas speciālo skolu matemātikas olimpiāde. Olimpiādes tēma „Matemātika sadzīvē”. No katras skolas varēja piedalīties 5. - 9. klašu skolēnu komanda. Skolēniem bija jāveic mājas darbs - jāizdomā komandas nosaukums, vienots noformējums un komandas prezentācija. Mājas darbs bija arī pedagogiem – metodiskais materiāls savstarpējai pieredzes apmaiņai.

Foto Olimpiādē piedalījās Sveķu internātpamatskolas komanda „Maska”- 6.klases skolnieks Ralfs Veics, 8.klases skolnieks Agris Kaparkalējs, 9.klases skolnieces Iveta Uzuliņa un Anita Baranova. Skolēnus konkursam sagatavoja 5. - 9. klašu matemātikas skolotāja Inta Aizkalniete.

Konkurss bija spraigs un interesants, skolēniem bija nepieciešama spēja maksimāli koncentrēties, domāt, spriest, atcerēties stundās mācīto vielu, domāt netradicionāli. Kopumā konkursā bija 14 uzdevumi par visdažādākajām tēmām – likumsakarību saskatīšana skaitļos un apkārtējā vidē, darbošanās koordinātu plaknē, uzdevumi par laiku un mēriem, naudas summas noteikšanu, ģimenes budžeta plānošana, attāluma starp apdzīvotām vietām aprēķināšana. Katra uzdevuma izpildei tika dots noteikts laiks. Bija jārisina vairāki atjautības uzdevumi un jāmin matemātiskas mīklas. Starpbrīdī komandām tika dota konkrēta naudas summa, kura bija vienādi jāsadala katram komandas dalībniekam. Par šo naudu skolēni varēja iepirkties improvizētās „kafejnīcās”, kurās gardumus tirgoja Palsmanes skolas audzēkņi.

Sveķu skolas skolēni startēja lieliski, tika galā gan ar galvas vingrinājumiem, gan praktiskajiem un atjautības uzdevumiem, ieguva vairākus žetonus par atminētajām mīklām. Mūsu skolas skolēni ieguva 2. vietu, tikai par dažiem punktiem atpaliekot no Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas komandas. Pamats panākumam ir gan tas, ka komandas dalībnieki centīgi strādā mācību stundās, gan tas, ka visi šie skolēni aktīvi piedalās skolas atjautības uzdevumu konkursos „Maska”. Šis konkurss Sveķu skolā notiek jau 18 gadus. Katru gadu konkursam ir vairākas kārtas. Skolēni risina gan matemātiskus, gan atjautības uzdevumus, gan uzdevumus par Latviju un citu mācību priekšmetu tēmām. Lai veicinātu skolēnu interaktīvās prasmes, konkursā tiek iekļauti arī uzdevumi, kuru atbildes jāmeklē internetā. Divas reizes gadā ir pasākums visiem konkursa dalībniekiem. Šajā pasākumā spēlējam spēles, minam mīklas, risinām interesantus atjautības uzdevumus, spēlējam spēles interaktīvajā tāfelē. Apsveicu visus komandas dalībniekus ar lielisko sniegumu!

Inta Aizkalniete, Sveķu internātpamatskolas skolotāja