Kad baltās pūpolu galviņas grezno laukus un mežmalas, kad Saule debesu kalnā pakāpusies augstāk, kad pirmie gulbji pārlidojuši pār Druvienu, esam atkal satikušies dziesmā un priekā. Priekā, ar kuru 6.martā Druvienas kultūras namā dalījās 15 dziedoši bērni un jaunieši. Dziedātprieks ir tas, kas viņus vieno. Bet sacensības gars ir tas, kas pamudināja viņus dziedāt Druvienas jauno izpildītāju estrādes dziesmu konkursā ,,Druvienas notiņa”.

Esam ļoti priecīgi un gandarīti, ka šogad Druvienas bērniem pievienojās bērni un jaunieši no citām novada skolām: Margita Braše no Rankas pamatskolas, Kristiāna Žvarte no Galgauskas pamatskolas, Paula Ivanova un Artis Gailis no Lejasciema vidusskolas, Jasmīna Pētersone un Marta Paula Vītola no Gulbīšu vidusskolas, Elisa Mūrniece no Gulbenes 2.vidusskolas, Marta Pušķe no Gulbenes Mūzikas skolas, Nikola Zorgevica no Lizuma vidusskolas. Vislielākais dalībnieku skaits piedalījās no Druvienas pamatskolas: Rikija Ķikuste, Nellija Augule, Ieva Balode, Terēze Putene, Jānis Mežulis, Gustavs Briedis.

Izpildītāji startēja trijās vecuma grupās: jaunākā – 4.,5.klase, vidējā – 6.,7.klase ,vecākā – 8.,9.klase.

Kaut dalībnieku nebija daudz, konkurence izrādījās pietiekami liela, jo solistu varēšana un izpildījuma līmenis bija diezgan līdzvērtīgs. Jau mēģinājumā dalībnieki dzirdēja viens otru un saprata, ka sacensība būs nopietna. Katrs uzstājās ar lielu atbildības sajūtu un centās parādīt vislabāko priekšnesuma izpildījumu. Ikviens bija pelnījis kādu laureāta pakāpi, bet konkurss ir konkurss. Uzvar tomēr stiprākais, - tas, kurš, pirmkārt, uzvar sevi, - savas bailes, nedrošību, uztraukumu, arī savu ego. Uzvar tas, kurš spēj aizmirst visu citu un ļaujas tikai mūzikai.

Izvirzīt laureātus katrā vecuma grupā nebija viegls darbs. Žūrija strādāja 4 cilvēku sastāvā: Druvienas pamatskolas absolvente Zigrīda Kručena. Viņa savu dzīvi nolēmusi saistīt ar mūziku. Zigrīda mācās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas kordiriģēšanas nodaļā.

Jau otro reizi Druvienas Notiņas dziedātājus vērtēja skolotāju Anita Ledaine no Lizuma vidusskolas. Ar viņu esam ļoti labi pazīstami. Druvienas skolas koristi kopā ar viņu un viņas vadītajiem Lizuma vidusskolas dziedošajiem bērniem ir nogājuši grūto un skaisto Dziesmu svētku ceļu.

Ainārs Melbārdis - Iecienītā Cesvaines vokāli instrumentālo grupu festivāla ,,Burziņš” rīkotājs un sirds.

Estere Graumane. Tāpat kā Zigrīda, arī Estere ir Druvienas pamatskolas absolvente un visu ,,Druvienas notiņu” dalībniece, bet šogad – jaunā statusā – žūrijas darbā. Esteri ļoti interesē teātris, tāpēc viņa mācās Valmieras Viestura vidusskolas teātra klasē.

Pirmās pakāpes diplomus konkursā ieguva Marta Pušķe no Gulbenes Mūzikas skolas, Gustavs Briedis no Druvienas pamatskolas un Elisa Mūrniece no Gulbenes 2.vidusskolas.

Konkurss visiem klausītājiem un dalībniekiem sagādāja brīnišķīgu pārsteigumu un apliecinājumu par to, ka mūsu novada skolās aug talantīgi jaunie izpildītāji. Paldies par sadarbību!

Jauku pavasari vēlot, Druvienas pamatskolas mūzikas skolotāja Līga Kļaviņa.