23. martā Rīgā, Humanitāro zinātņu fakultātē, notika 42. latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes laureātu apbalvošana.

abi01 Viņu vidū arī mūsu novada jaunieši: trešās vietas ieguvēja Tīna Žmuida, Gulbenes vidusskolas 11. klases skolniece (skolotāja Iveta Zvaigzne), un pirmās vietas ieguvējs Mārtiņš Ručevskis no Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas 12.a klases (skolotāja Ligita Zitāne).

Mēs, abas skolotājas, lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem, un nezin vai ir iespējams saņemt vēl lieliskāku dāvanu skolotājam no sava audzēkņa. Daudzu gadu darba pieredze rāda, ka, lai izcīnītu godalgotas vietas 99 dalībnieku konkurencē, nepietiek vienīgi ar iedzimtu talantu, nepieciešams sistemātisks ikdienas darbs, gribasspēks un mērķtiecība. Abiem jauniešiem tas viss neapšaubāmi piemīt.

Un nu mazliet par katru no viņiem.

Tīna Žmuida Gulbenes vidusskolā mācās nu jau vienpadsmito gadu. Apbrīnojama ir viņas enerģija, jo Tīna ir sabiedriski aktīva, rosīga un idejām bagāta jauniete.

Lai arī ikdiena Tīnai ir ļoti dinamiska un piesātināta, tajā vienmēr ir atradies laiks, lai papildus mācītos un gatavotos tām aktivitātēm, kas attiecas uz latviešu valodu un literatūru. Jau pamatskolas laikā olimpiādēs tika gūtas godalgotas vietas (mācoties 9.klasē, Tīna arī piedalījās latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē), ļoti sekmīgi startējusi skatuves runas konkursos (piedalījusies reģiona skatēs).

Ieguldītais darbs daudzu gadu garumā šajā mācību gadā ir vainagojies panākumiem – iegūta 3.vieta 42. latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē (tikai 1,5 punkti pietrūka līdz 2.vietai!). Tas ir ļoti liels panākums, jo vienpadsmitie pilda to pašu olimpiādes darbu, ko divpadsmitie. Skolotāja Iveta Zvaigzne saka paldies Tīnai par interesi par latviešu literatūru un vēlmi arī ikdienā lietot labskanīgu latviešu valodu!

Mārtiņš Ručevskis, abitūrijas klases audzēknis, ģimnāzijā mācās kopš septītās klases. Pirmos divus gadus ģimnāzijā viņš latviešu valodu mācījās pie skolotājas Ingas Kadiles, kura jau pašā sākumā novērtēja gan Mārtiņa talantu, gan interesi par grāmatām, gan spēju patstāvīgi un mērķtiecīgi strādāt.

Man (Ligitai Zitānei) Mārtiņu kā savu audzēkni ir bijis prieks iepazīt četru gadu laikā, mācot latviešu valodu, literatūru un kulturoloģiju. Tādēļ tikai dažas domas par to, kādus vaibstus Mārtiņa personībā esmu uztvērusi kopā aizvadīto gadu laikā.

Pats pirmais iespaids radās, redzot, ka devītklasnieks Mārtiņš katru brīvo mirkli skolā izmanto grāmatu lasīšanai. Citi to nedarīja, bet Mārtiņam vienmēr līdzi bija kāda ar skolas mācību programmu nesaistīta grāmata.

Vērojot Mārtiņa darbu vidusskolas trīs gadu laikā, uztvēru viņa patstāvību un mērķtiecību. Viņš man sevi ļāva iepazīt kā domājoša personība ar izteiktu pašvērtības apziņu. Analizējot literāros darbus, viņam vienmēr par visu ir bijuši savi spriedumi, vērtējumi un attieksme. Savu viedokli Mārtiņš prot paust pārliecinoši, argumentēti un korekti.

Visus ģimnāzijas gadus Mārtiņš ir bijis aktīvs olimpiāžu dalībnieks, vienmēr uzrādījis labākos rezultātu Gulbenes novadā un ticis uzaicināts startēt valsts olimpiādēs. Papilddarbu, gatavojoties olimpiādēm, Mārtiņš nekad nav uztvēris kā apgrūtinājumu, bet gan kā iespēju sava redzesloka paplašināšanai. Ar laiku sapratu, ka pat problemātiskos gramatikas jautājumos Mārtiņš man spēj būt labs konsultants, ir vērts viņa viedoklī ieklausīties.

Priecājos, uzzinot, ka savus nākotnes plānus Mārtiņš domā saistīt ar studijām Humanitāro zinātņu fakultātē, jo jau tagad redzu, ka viņam ir visas iespējas tapt par lielisku šīs jomas speciālistu. Lai izdodas!

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes Valsts izglītības satura centrs rīko kopā ar Humanitāro zinātņu fakultāti. Tādēļ apbalvošanas ceremonijas laikā varējām iepazīties gan ar olimpiādes satura veidotājiem, gan darbu vērtētājiem. Atzinības vārdi un sarūpētās balvas tika gan audzēkņiem, gan viņu skolotājiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma goda medaļas un, protams, aicinājumu pārdomāt par studiju iespējām šai fakultātē pēc vidusskolas beigšanas.

Paldies visiem, kas iesaistījās šīs olimpiādes sagatavošanā, rezultātu izvērtēšanā un apbalvošanas pasākuma svinīgās noskaņas radīšanā. Paldies arī novada vadībai par atbalstu transporta nodrošināšanā gan olimpiādes dienā, gan arī lai nokļūtu uz apbalvošanas pasākumu.

Ar lepnumu par savu audzēkņu panākumiem,
skolotājas Ligita Zitāne un Iveta Zvaigzne