7.aprīlī Gulbenes 2.vidusskolas skolēni un Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi devās pilsētas ielās tradicionālajā Putnu dienu gājienā.

Šogad skolēni ar saviem vecākiem sarūpēja 91 putnu būrīti, kurus izvietos Pededzes lejtecē un arī Jaunatnes parkā Gulbenē. Bērni bija sagatavojuši maskas, plakātus un zīmējumus. Skolēni par ieguldīto darbu saņēma pateicības rakstus un dāvaniņas no Austrumvidzemes mežsaimniecības Pededzes meža iecirkņa.