Gulbenes Mūzikas skola informē par plānotajiem pasākumiem 2016.gada aprīlī-maijā.

Laiks Pasākums
13.04.

Dalība Kārļa Štrāla starptautiskajā konkursā “Jaunais flautists” Rīgā

14.04. Dalība Noras Novikas VIII Starptautiskajā Mazās kamermūzikas konkursā
14.04. pl.18:00 (ceturtdiena) Vecāku sapulce sagatavošanas klasei
14.04. pl.18:30 (ceturtdiena) Vecāku sapulce mūzikas skolas beidzējiem

19.04. pl. 15:45

(otrdiena)

Koncertlekcija 1.un 2. PII sagatavošanas grupām Mūzikas skolā

22.04.

(piektdiena)

8.klašu pianistu festivāls Rēzeknē

22.04. pl.12:40

(piektdiena)

Koncerts 1. vidusskolā

24.04.

(svētdiena)

“Talants Latvijai” 1.klašu laureātu koncerts

26.04. pl.14:00

(otrdiena)

Koncertlekcija 3. PII sagatavošanas grupai Mūzikas skolā

27.04. pl.18:00

(trešdiena)

Romantisma laikmeta koncerts “Pavasara ilgas” kultūras centrā

29.04. pl. 17:00

(piektdiena)

Talka mūzikas skolas apkārtnes sakopšanai, labiekārtošanai

29.04. pl.12:00

(piektdiena)

Koncerts 2. vidusskolā

1.05.

(svētdiena)

“Talants Latvijai”fināls
2.-4.05.

Dalība 26. Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “Citta di Barleta”Itālijā

4.05.

Dalība pūtēju orķestru defile finālkonkursā Rīgā

4. – 6.05.

Dalība Ed.Medņa Starptautiskajā konkursā “Jaunais mūziķis”

4. – 6.05.

Bialistokas (Polija) pūtēju orķestra uzņemšana, sadraudzība

5.05. pl.18:00

Bialistokas pūtēju orķestra koncerts Gulbenes ev.lut. baznīcā

7.05. pl.12:00

Piemiņas koncerts Austrai Veikšānei “Lūgšana” Gulbenes ev.lut. baznīcā

20.05. pl. 17:00

Gulbenes Mūzikas skolas IZLAIDUMS

21.05. un 28.05. Konsultācijas jaunajiem audzēkņiem (kas vēlas stāties mūzikas skolā)
01.06. un 02.06.

UZŅEMŠANAS eksāmeni Gulbenes Mūzikas skolā