Drukāt

Foto

12.aprīlī Gulbenes novada latviešu valodas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Daugavpils pusi. Vispirms iepazināmies ar Daugavpils Krievu liceju, skolu, kura ir otrā vietā Latvijā pēc mācību sasniegumiem, apbrīnojām skolas kolektīva lielo darbu, lai sasniegtu tik augstu skolas vidējo atzīmi - 8,3. Mums bija prieks dzirdēt Latvijā tik retu frāzi- mums skolēnu pietiek, jo skolā pašlaik ir 700 skolēnu. Jaunums bija, ka viņiem audzinātāju pienākumus pilda plūsmu kuratori, kuri atbild par 3 klasēm un skolā nodarbojas tikai ar audzināšanas lietām. Skolotāja Inga Sokolova dalījās ar savām disertācijas idejām, viena no būtiskajām atziņām - skolā bērnam jāiemācās patstāvīgi domāt, prasme noformulēt viedokli liecina par personību un būtiski attīrīt bērnu domas no klišejām, kādās domā un izsakās daudzi no pieaugušajiem.

Bija prieks iepazīt Daugavpils cietoksni. Gudri saimniekojot, tajā ir daudz izdarīts. Atmiņā palika augstā un garā akmeņu siena, kurai akmeņi vesti pat no Sāremas.

Mūs sajūsmināja radošā gara klātbūtne Berķeneles mājā, kurā savu dzīvi no 7-15 gadiem pavadījis Rainis. Tā ir vieta, kur Rainis pirmo reizi iemīlējās, tā ir vieta, kur garam ir kur lidot, jo no mājas paveras bezgala plaša ainava, kas pavasarī vēl pirms lapu saplaukšanas ir labi redzama un izbaudāma. Parkā ir brīnišķīgi mākslinieku plenēros veidoti darbi- mēnesmeitiņa kāda koka zarā, akmeņu ligzda kā ģimenes simbols, metālā veidots spalvaskāts un dzejas zirgs. Brīnišķīga vide, kurā mūsdienās joprojām tiek radīts.

Likās, ka zilais Cerību zirgs pirms mums jau bija paviesojies Lūznavas muižā, kas bija mūsu pēdējais apskates objekts. Paliks sajūtas, pavasara putnu balsis, saules maigie pieskārieni, zilie vizbuļu lauki, muižas skaistās un izremontētās telpas, mākslas un mūzikas vide.

Saule, laipnie un zinošie cilvēki, kuri mūs iepazīstināja ar savu novadu, pavasara zaļā zāle, pirmie bērzi, kuri iekrāsojas savā īpašajā zaļumā – iedvesma tālāk strādāt, dzīvot, priecāties par dzīvi. Kā teica kāds no mūsu vakar sastaptajiem cilvēkiem- dzīvei ir jēga, ja spējam to dzīvot interesanti.

Inga Kadile,
Gulbenes novada latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja