Foto

Nodibinājums ,,Vītolu fonds’’ un Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs šī gada februārī organizēja ekskursiju projektu konkursu „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”. Monreālas latviešu vēlme: lai pēc iespējas vairāk skolēnu zinātu, pētītu un gribētu apgūt Latvijas vēsturi. Konkursa mērķis: attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados. Konkursa žūrija saņēma 127 Latvijas skolu pieteikumus, no tiem finansiāli tika atbalstīti 52 pieteikumi. Šādu atbalstu saņēma ar Gulbīša vidusskolas un Sveķu internātpamatskolas skolēni ar pateicību šo skolu vēstures skolotājai un projekta koordinatorei Inetai Bauerei.

6. aprīlī Sveķu un Gulbīša skolu skolēni devās mācību ekskursijā ar mērķi iepazīt Kurzemes hercogistes un Zemgales hercogistes kultūrvēsturisko mantojumu. Bauskas pils muzejā skolēni iepazina modi, ģērbšanās kārtību un manieres Kurzemes hercoga galmā 16.gs. beigās - 17.gs. sākumā, bet Rundāles pilī apskatīja hercoga vasaras rezidences greznās telpas, guva jaunas atziņas par Kurzemes hercogistes un Rundāles pils vēsturi, kultūru, sadzīvi, amatniecības tradīcijām, mākslas stiliem.

12. aprīlī Sveķu internātpamatskolas un Gulbīša vidusskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas Kara muzeju un Ziemassvētku kauju muzeju. Ekskursijas mērķis bija iepazīt Pirmā pasaules kara periodu, latviešu strēlnieku cīņu vietas, uzzināt vairāk par laiku, kad radās jaunā Latvijas valsts. Kara muzejā skolēnus un viņu pedagogus sagaidīja ekskursijas vadītājs Māris. Skolēni aplūkoja daudzos un dažādos muzeja eksponātus, klausījās stāstus par Latvijas vēsturi un karavīru ikdienu.

Tālāk ceļš veda uz Ziemassvētku kauju muzeju Valgundes pagasta „Mangaļos”. „Mangaļu” sētā vēstures pētniekus sagaidīja latviešu strēlnieks - nodarbības vadītājs. Dalībniekiem bija jāpiedalās nopietnos pārbaudījumos - ierindas mācība, komandas gara un spēka pārbaude, virves vilkšana. „Mangaļu” mājā – muzejā ekskursanti klausījās stāstījumu par latviešu strēlniekiem Pirmajā pasaules karā. Nodarbības noslēgumā skolēniem tika dota iespēja iejusties strēlnieku lomās un veikt dažādus uzdevumus komandā: pārvarēt šķēršļu joslu, pāriet mīnu lauku, līst cauri dzeloņstiepļu žogam, kas aizvietots ar auklu pinumu. Pats grūtākais bija 700m skrējiens līdz piemiņas zīmei latviešu strēlniekiem vietā, kur 1917. gada 5. janvārī 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka 1. bataljons kapteiņa Frīdriha Brieža vadībā pārrāva vācu nocietinājuma pirmo līniju.

                Pēc nodarbības visi ekskursijas dalībnieki nofotografējās pie „Mangaļu” mājām un devās uz Ložmetējkalnu - Ziemassvētku kauju piemiņas vietu, valsts nozīmes vēstures pieminekli, vietu, kur norisinājās sīvas kaujas starp vācu karavīriem un cariskās Krievijas armiju, kuras sastāvā cīnījās arī latviešu strēlnieku pulki. Pēc īsa ieskata vēsturē bija iespēja aplūkot apkārtni no 27 m augstā skatu torņa.

              Sveķu internātpamatskolas un Gulbīša vidusskolas skolēni, kā arī viņu vēstures skolotāja Ineta Bauere saka lielu paldies Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram par finansiālo atbalstu un iespēju doties mācību ekskursijā uz Kurzemes un Zemgales vēsturiskajām vietām, Latvijas Kara muzeju un Ziemassvētku kauju muzeju. Paldies skolotājai Inetai Bauerei par veiksmīgi izstrādātajiem projektiem!

Inta Aizkalniete,
Sveķu internātpamatskolas skolotāja