Foto Pēc veiksmīgas uzstāšanās Cesvainē Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā-konkursā „No baroka līdz rokam” Lejasciema vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis „Deep silence” Jura Ivanova vadībā 16.aprīlī piedalījās konkursa finālā Rīgā, iegūstot I pakāpi.

Šis mācību gads kolektīvam ir aizritējis ļoti veiksmīgi, ir nostabilizējies dalībnieku sastāvs, skolēni ir radoši un atraktīvi, sagatavotas vairākas programmas. Līdz mācību gada beigām vēl paredzēti vairāki koncerti skolas, Lejasciema pagasta un Gulbenes novada pasākumos, tomēr visgaidītākā ir uzstāšanās festivālā Polijas pilsētā Kenčinā, uz kuru ansamblis dosies maija beigās. Paši dalībnieki par sevi saka tā:

“„Deep silence", individuālistu grupa, kuri dzīvo paši par sevi un sev, bet atbildīgos brīžos apvienojas kā vienā veselā, panākot to, kas iecerēts. Šādā sastāvā esam pavisam nesen. Dziedam sava prieka pēc un ar to dalāmies arī ar citiem, tas sagādā neaprakstāmu sajūtu - darīt to, kas mums patīk, turklāt par to saņemot atzinību un pats galvenais, neatsveramu pieredzi! Ar tādu domu arī piedalījāmies konkursa finālā, kurš notika 16.aprīlī Rīgā, kurā ieguvām I pakāpi un esam lepni par to, ka spējām godam iznest savas skolas vārdu Latvijas mēroga pasākumā!”

I.Maltavniece
Lejasciema vidusskolas direktore