Katru gadu VISC (Valsts izglītības satura centrs) Latvijas vispārizglītojošajām skolām organizē dažādus konkursus, turklāt vairākās kārtās. Šajā gadā tika aicināti skolu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogi izstrādāt metodiskos darbus, tēma ''Manas mājas''.

Mērķis bija aktivizēt pedagogu metodisko darbību kā radošu procesu, veicināt pieredzes apmaiņu un sekmēt kvalitatīvu, daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu.

Skolotāji, veidojot savus metodiskos darbus, drīkstēja izmantot skolēnu vizuālās mākslas darbus, parādīt procesu no idejas, skices līdz gala rezultātam- izstrādātam, nopietnākam darbam vai apjomīgam projektam.

Konkursa 1. kārtā piedalījās K. Valdemāra pamatskolas un Lejasciema vidusskolas interešu izglītības pulciņu skolotāja Laila Medne (1. pakāpes diploms par darbiem; ‘’Manas mājas sēta’’, ‘’Grāmatzīmes’’, 2. pakāpes diploms par darbiem ‘’Manas mājas- Latvija’’, ‘’Manas sapņu mājas’’, darbi nosūtīti uz otro kārtu), Gulbenes vidusskolas skolotāja Inese Gabrāne ( 2. pakāpes diploms, darbi nosūtīti uz otro kārtu), Gulbenes 2. vidusskolas skolotāja Evita Zālīte ( 2. pakāpes diploms, darbi nosūtīti uz otro kārtu), Stāķu pamatskolas skolotāja Lāsma Paidere- pateicība), Rankas pamatskolas skolotāja Mārīte Braše- pateicība). Šo skolotāju metodiskos darbus varēja apskatīt izstādē pirms Lieldienām novada Domes 3. stāvā.

Konkursa ‘’Manas mājas’’ otrā kārta notika aprīlī, Limbažos (Vidzemes reģions).

VISC profesionāla komisija bija devusi savu vērtējumu visiem darbiem un sekoja laureātu apbalvošana.

Augstāko atzinību no mūsu novada izpelnījās skolotāja Laila Medne ar izstrādāto metodisko materiālu K. Valdemāra skolai ‘’Manas mājas sēta’’- 1. pakāpes diploms un vērtīgas balvas. Lailas kvalitatīvais, apjomīgais projekts- dekoratīva, krāsaina sēta pie skolas tiks realizēta dzīvē, ne tikai uz papīra. Rudenī šis projekts tiks piedāvāts arī Latvijas piļu projektam. Skolotāja 15.aprīliī, izstādes –konkursa noslēguma pasākumā prezentēja savu darbu, iepazīstināja klātesošos ar ikdienas darba pieredzi, jaunākajiem atklājumiem un pielietotajiem materiāliem, kas ļauj mācību stundas organizēt saturīgākas, interesantās un aizraujošākas.

Skolotāja Inese Gabrāne par darbu ‘’Manas mājas’’ (Gulbenes vidusskola) ieguva VISC atzinības rakstu. Inese aizrautīgi strādā ar skolēniem, aktīvi piedalās novada un republikas organizētajos konkursos. Februārī Latvijas kolāžu konkursā ‘’Pasaules brīnumi’’ vidusskolēni saņēma balvu- ielūgumu uz Starptautisko ledus skulptūru festivālu Jelgavā. Kopā ar skolotāju Inesi 40 skolēni iepazina Zemgali un priecājās par ledus brīnumainajiem mākslas darbiem.

Skolotāja Evita Zālīte par darbu ‘’Manas mājas pagalms’’ ( Gulbenes 2. vidusskola) arī saņēma VISC atzinības rakstu. Skolotāja Evita ar krāsainiem vizuālās mākslas darbiem piedalās konkursos, skatēs, daudz strādā ar jauniešiem, radot interesantus tērpus modelēm, veido lelles un mīl tekstilmākslu. Šogad Evitas audzēkne Līva Patrīcija Leišavniece ar darbu ’’Ko mēs mācamies skolā ? Mans mīļākais mācību priekšmets.’’ piedalījās starptautiskajā konkursā ‘’Lidice- 2016’’, kļuva par konkursa laureāti, un viņas darbiņš ir nosūtīts tālākai vērtēšanai- uz Čehiju.

Noslēguma pasākumā Limbažos skolotāji apmeklēja ”Dzīvā sudraba muzeju’’ un piedalījās 3 radošajās darbnīcās.

Maijā paredzēts vēl viens konkurss, arī ar nosaukumu- ‘’Manas mājas’’, veltīts Ģimenes dienai, darbus varēs apskatīt kultūras centra 3. stāva zālē no 06.05.-03.06. Lūgti piedalīties skolu audzēkņi ar saviem radošajiem darbiem !

Mācību gads vizuālajā mākslā noslēgsies maija beigās- 26. 05., Stāmerienas pamatskolā, mūzikas un mākslas svētkos, kur satiksies 1.-4. klašu skolēni.

Gulbenes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Līga Saveļjeva